...
Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Szkolenie BHP dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne

pracownik na szkoleniu BHP

Szkolenie BHP dedykowane pracownikom, którzy wykonują prace niebezpieczne

Szkolenie BHP dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych jest jednym z najważniejszych szkoleń w zakładzie pracy. W trakcie tego krótkiego kursu zarówno pracownicy, jak i pracodawcy oraz kadra kierownicza uczą się jak w bezpieczny sposób wykonywać obowiązki oraz kto ponosi odpowiedzialność w sytuacji ewentualnego wypadku. Ponieważ jest to bardzo ważny zakres wiedzy, musi być powtarzany nie rzadziej niż raz do roku. Istotne jest, aby zarówno pracownicy, jak i kadra kierownicza była zaznajomiona z aktualnymi przepisami BHP w zakresie prac szczególnie niebezpiecznych. Nieznajomość tych reguł może doprowadzić do tragicznych w skutkach wypadków. Mamy propozycję dla osób poszukujących profesjonalnych szkoleniowców, którzy dokładnie przygotują kadrę pracowniczą do bezpiecznej pracy.  

instruktor z kursantem na szkoleniu BHP

Jak wygląda szkolenie z zakresu BHP dla osób wykonujących prace niebezpieczne? 

Akt prawny określający, które prace kwalifikują się jako prace niebezpieczne, to rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale 6). Wykonywanie bądź nadzorowanie wymienionych w dokumencie prac, wiąże się w Polsce z koniecznością ukończenia dodatkowego kursu BHP dla osób wykonujących prace niebezpieczne. Takie dotyczą zarówno pracowników, jak i kadry kierowniczej. Tematy poruszane to między innymi: 

RobotnicyKierownicy
 • Podział i klasyfikacja prac szczególnie niebezpiecznych
 • Obowiązki kierownika nadzorującego pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
 • Procedury bezpieczeństwa
 • Klasyfikacja wypadków w zakładzie pracy: wypadki przy pracy, wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy i zdarzenia potencjalnie wypadkowe
 • Wypadki spowodowane alkoholem i innymi środkami odurzającymi
 • Postępowanie prawne po wypadku w pracy
 • Sporządzanie dokumentacji dotyczącej prac niebezpiecznych
 • BHP pracy w przestrzeniach zamkniętych
 • Zasady wykonywania prac w strefach zagrożonych wybuchem i/lub pożarem

 

 • Rola kierownika przy wypadku w pracy
 • Organizacja ewakuacji w strefach zagrożonych pożarem lub wybuchem
 • Nadzór robotników przy pracach szczególnie niebezpiecznych
 • Co pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom wykonującym prace szczególnie niebezpieczne
 • Aktualne przepisy dotyczące profilaktycznej opieki zdrowotnej
 • Zwolnienia dyscyplinarne i inne metody dyscyplinowania pracowników

 

BHP dla osób wykonujących prace niebezpieczne obejmuje wszystkich pracowników, w tym także kadrę kierowniczą. Kurs ma formę wykładów, w trakcie których pracownicy mają okazję zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpiecznego wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. 

Kto może wziąć udział w szkoleniu BHP dla osób wykonujących prace niebezpieczne? 

Z racji, że jest to jedno z najbardziej podstawowych szkoleń prowadzonych w zakładach pracy każdej gałęzi przemysłu, nie ma tutaj żadnych specjalnych wymagań do tego, żeby wziąć udział. Każdy, kto wykonuje bądź nadzoruje prace niebezpieczne powinien mieć ukończone to szkolenie – jest ono otwarte dla każdego. 

ćwiczenia praktyczne na szkoleniu BHP

Gdzie odbywa się szkolenie? 

Podczas zajęć nasi instruktorzy przekazują słuchaczom wszelkie niezbędne informacje w zakresie bezpiecznego wykonywania prac niebezpiecznych. W zależności od potrzeb klienta, kurs może odbywać się w miejscu wskazanym przez niego (np. w zakładzie pracy), na naszej internetowej platformie edukacyjnej, w formie wideo wykładów, a także w każdym mieście na terenie Polski m.in. w Warszawie. Dla osób, które chcą zorganizować szkolenie dla swoich pracowników, firma KURSO oferuje zamknięte kursy BHP w zakresie wykonywania prac niebezpiecznych.  

Cena kursu

Cena zależy od wielu czynników, w tym daty kursu czy liczby uczestników. Osoby zainteresowane naszą propozycją szkolenia BHP w zakresie prac niebezpiecznych zachęcamy do kontaktu telefonicznego z naszymi konsultantami. 

Co obejmuje cena kursu BHP? 

 Cena obejmuje: 

 • dostęp do platformy online, która pozwala kursantom powtórzyć materiał poruszany na szkoleniu, wraz z materiałami; 
 • certyfikat ukończenia szkolenia; 
 • sprzęt, materiały i urządzenia potrzebne w trakcie kursu. 

Osoby chętne przeszkolić swoich pracowników w zakresie BHP w zakresie prac niebezpiecznych zachęcamy do kontaktu z naszym Ośrodkiem.

grafika reklamująca szkolenie

Zapisz się na rozmowę
Podaj nam numer kontaktowy
1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38