...
Školící středisko - KURSO

Publikacje

Požadavky, které musí zájemce o práci lešenáře splňovat

Při procházce centrem velkého města si můžete všimnout lešení každých několik set metrů. Používají se nejen při renovaci historických budov, ale také při malých i velkých stavebních projektech, jako je výstavba rodinných domů a dvojdomů, skladů, hal a kancelářských budov, ale také při výstavbě koncertních pódií v oblasti pořádání akcí a zábavy. Používají je i úklidové čety (při čištění nebo údržbě oken ve vysokých budovách). Lešení se používá také při pracích prováděných renovačními, montážními a opravárenskými firmami - při instalacích fotovoltaických zařízení, opravách střech nebo fasád a při zateplování budov. Každou z nich instaluje osoba, která je k tomu speciálně vyškolena. Mnoho firem používá lešení. Vzhledem k jejich popularitě a širokému využití potřebuje mnoho průmyslových odvětví odborníky na jejich instalaci. Proto se vyplatí stát se lešenářem. Vzhledem ke stále rostoucí poptávce a snadnému hledání práce se vyplatí zvážit tuto profesní dráhu a absolvovat odborný kurz montáže lešení. V současné době se polský trh práce potýká s nedostatkem odborníků v tomto odvětví. Mnozí z nich odešli za lepším platem do zahraničí. To z něj činí zajímavou možnost pro ty, kteří chtějí najít práci v jiných zemích EU, ale i u nás, kde je na trhu práce nedostatek odborníků v této oblasti. Při zvažování vzdělávání a výběru nové kariérní cesty je vhodné věnovat pozornost platu, který může mimo jiné záviset na zkušenostech a kvalifikaci zaměstnance, ale také na místě a velikosti dané společnosti. Průměrná mzda lešenáře je přibližně 3 500 PLN hrubého. V zahraničí, např. ve skandinávských zemích, je však možné najít mnohem vyšší platy a lepší pracovní podmínky.

Školení lešenářů

Pokud se chystáte navštěvovat kurz pro lešenáře, bylo by vhodné mít odborné vzdělání ve stavebnictví, ale není to podmínkou. Kurz dokáže z naprostého amatéra udělat dobrého profesionála. Jeho absolvování může zlepšit vaši situaci na trhu práce, naučí vás užitečným dovednostem a poskytne vám potřebnou kvalifikaci. Někdy úřad práce taková školení dotuje. Proto je třeba mít tuto skutečnost na paměti. Mějte na paměti, že tato pozice zahrnuje práci ve výškách, což může být pro lidi, kteří se ve výškách necítí příliš jistě, poměrně náročné. Základními požadavky pro absolvování kurzu jsou věk alespoň 18 let, alespoň základní vzdělání a aktuální lékařské potvrzení, které prokazuje, že nejste způsobilí pro práci ve výškách. Nemusíte splňovat žádné další podmínky ani podstupovat složité procedury.

 

V našem středisku nabízíme kurz montéra lešení, který můžete absolvovat za velmi atraktivní cenu vzhledem k cenám našich konkurentů. Kurz se skládá z praktické a teoretické části. Probíhá v našich specializovaných školicích zařízeních. Úkolem našich kvalifikovaných instruktorů je připravit stážistu na zkoušku, která se koná před jmenovanou zkušební komisí. V teoretické části zkoušky musí uchazeč prokázat znalost zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, schopnost vypracovat technickou dokumentaci a znalost zásad konstrukce různých typů lešení. Praktická část zkoušky naopak zahrnuje ověření praktických dovedností při práci, která je specifická pro lešenáře, včetně správné manipulace s vybavením. Během zkoušky musíte předvést montáž a demontáž lešení a posoudit stabilitu a bezpečnost smontované konstrukce. Průkaz lešenáře vydává Institut mechanizované výstavby a těžby hornin. Po úspěšném složení zkoušky obdrží každý účastník školení brožuru pro obsluhu lešení. Průkaz je povinný pro každého, kdo chce pracovat s montáží a demontáží kovového montážního a stavebního lešení.

Co může lešenář dělat, je uvedeno v samotném názvu profese. V praxi je však rozsah povinností mnohem širší, než se zdá. Zahrnuje montáž a demontáž dané konstrukce, jakož i předběžné naplánování jejího umístění a zajištění bezpečného používání smontovaného lešení. Nesprávně smontované lešení může být pro pracovníka na něm velmi nebezpečné, takže každá chyba může skončit tragicky. Rozhodně se jedná o vysoce odpovědné povolání.

 

Instalace lešení Instalace lešení by měla být prováděna pouze v plném souladu s doporučeními výrobce, aby byla zajištěna požadovaná úroveň bezpečnosti. Před sestavením konstrukce je třeba zkontrolovat úplnost a vady všech jejích součástí, např. neobvyklý tvar. Upozorňujeme, že přejímku lešení musí provést vedoucí stavby nebo pověřená osoba. Celý proces musí být potvrzen záznamem v protokolu o místě nebo protokolem o přijetí. Výrobce konkrétního systému stanoví pořadí montáže, které musí pracovníci dodržovat. Vyrovnání konstrukce a správné ukotvení je faktorem, který zajišťuje bezpečnou a bezproblémovou montáž. Je důležité nezapomenout na bezpečnostní prvky, které jsou součástí konkrétní sestavy, jako jsou zábradlí nebo sítě.

 

Montér lešení je bezpochyby zajímavá profesní dráha. Stojí to za to? Na tuto otázku je třeba odpovědět po zamyšlení nad hlavními body uvedenými v textu výše. Práce lešenáře není práce, která by vyžadovala dlouhé školení, mnoho kvalifikací a dlouholeté zkušenosti. Jediné, co musíte udělat, je získat správnou kvalifikaci a plnit své úkoly v souladu s předpisy a bezpečnostními pravidly.

Související články::

Přihlaste se na pohovor
Dejte nám své kontaktní číslo
2 lidé si dnes objednali hovor

V nejbližší době vám zavoláme

REGISTRACE: +48 22 208 38 38