...
Školící středisko - KURSO

Publikacje

Svářečská kvalifikace

Ke svářečským pracím je třeba odpovídajícího vzdělání - práci svářeče může najít pouze řádně vyškolená a certifikovaná osoba.

Nařízení ministra hospodářství ze dne 27. dubna 2000 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci při svařování (Sbírka zákonů č. 40, položka 470) uvádí, že svářečské práce mohou vykonávat pouze osoby, které mají příslušné osvědčení o svářečské zkoušce, osvědčení o školení nebo svářečskou knížku - tyto dokumenty musí být vydány v souladu s předpisy a polskými normami.

V Polsku jsou svářeči certifikováni institucemi, jako jsou:

  • Úřad technické inspekce
  • Svářečský institut v Gliwicích
  • Polský lodní rejstřík

Svářečská kvalifikace je klíčová nejen z hlediska povolení k práci, ale je také jakýmsi potvrzením odborné kvalifikace, a proto je nezbytné ji mít. Jednou udělenou licenci není třeba obnovovat. Zveme vás, abyste si prohlédli naši nabídku svářečských kurzů - díky nim můžete získat komplexní přípravu a bez problémů složit zkoušku.

Související články::

Přihlaste se na pohovor
Dejte nám své kontaktní číslo
1 lidé si dnes objednali hovor

V nejbližší době vám zavoláme

REGISTRACE: +48 22 208 38 38