Školící středisko - KURSO

Publikacje

automobilové výtahy

Jakým zkouškám podléhají autovýtahy?

Windy samochodowe nazywane są również podestami załadowczymi. Są powszechnie stosowanymi urządzeniami dźwignicowymi, które montowane są w samochodach dostawczych oraz ciężarowych. Windy samochodowe to metalowe platformy, które pozwalają na rozładunek oraz załadunek towarów. Często przenoszone przez nie przedmioty są dużej masy oraz rozmiarów. Zwykle wykonane są z wytrzymałych stopów metali. Uodparnia to je na potencjalne uszkodzenia mechaniczne. Najczęściej posiadają napęd hydrauliczny, który montowany jest w pojeździe. 

automobilové výtahy

Windy samochodowe są urządzeniami podlegającymi pod dozór techniczny. Wyjątkiem są te, służące do transportu towarów, których udźwig wynosi mniej niż 250 kg. Wobec nich stosowana jest uproszczona forma dozoru. Nie jest wymagana ich rejestracja w Urzędzie Dozoru Technicznego. Konieczna jest jednak ich konserwacja przez odpowiednio wykwalifikowane do tego osoby.  

Nejčastější závady 

Do najbardziej powszechnych usterek wind załadowczych zaliczamy m.in.: 

 • Uszkodzenia układu elektrycznego; 
 • Rozszczelnienie układu hydraulicznego;  
 • Uszkodzenie elementów sterujących.  

Těmto závadám lze předejít pravidelnou údržbou a servisem zařízení. 

Pravidelné kontroly výtahů vozidel  

Mimo, że windy samochodowe przystosowane są do ciężkiej pracy przy transporcie towarów, zdarza się, że ulegają awarii. W tym wypadku należy wezwać odpowiednio wykwalifikowany serwis.  

Jeżeli chcemy uniknąć potencjalnych awarii, należy regularnie przeprowadzać okresowe konserwacje urządzeń. Pozwoli nam to ustrzec się od kosztownych napraw oraz przestojów w wykonywanych pracach.  

Kontrola okresowa wind samochodowych odbywa się według wskazań producenta. Szczegółowo sprawdza się m.in.: 

 • Dokumentację oraz oznaczenia;  
 • Platformy; 
 • Urządzenia sterujące;  
 • Instalacje elektryczne;  
 • Siłowniki hydrauliczne;  
 • Przewody hydrauliczne.  

Kontrola je zakončena praktickými zkouškami a mazáním.  

Technická kontrola automobilových výtahů  

Windy samochodowe o udźwigu do 250 kg, które służą do przemieszczania się osób, podlegają już pełnemu dozorowi technicznemu.  

Dozór techniczny wind samochodowych rozpoczyna się od zgłoszenia urządzenia do lokalnej jednostki UDT w celu rejestracji urządzeń. Po tym, konieczne jest wykonywanie regularnych przeglądów urządzeń. Podesty załadowcze podlegają przeglądom: 

 • okresowym;  
 • doraźnym eksploatacyjnym; 
 • doraźnym powypadkowym i poawaryjnym – wyjątek stanowią windy podlegające uproszczonemu dozorowi technicznemu.  
opravy automobilových výtahů

Okresowe przeglądy techniczne należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją producenta. Wymagane jest ich wykonywanie co najmniej raz do roku. W celu zminimalizowania doraźnych przeglądów urządzeń należy monitorować ich stan oraz prowadzić działania konserwacyjne i serwisowe. Dzięki temu ograniczymy koszty napraw oraz te, które wynikałyby z niemożliwości użytkowania windy samochodowej. Pozwoli nam to również na ograniczenie ryzyka i występowania awarii.  

Servis autovýtahů není jen o jejich údržbě a opravách. Jedná se také o pomoc při registraci zařízení u Úřadu pro technickou inspekci a provádění technických prohlídek a modernizace autovýtahů. 

Proč byste si měli nechat provádět servis autovýtahů u profesionální firmy? 

Kompleksowa naprawa oraz serwis wind samochodowych pozwalają na zminimalizowanie ryzyka powstania niespodziewanych awarii czy usterek. Mogą one spowodować wyłączenie urządzenia z ruchu, co z kolei może wiązać się z drogą naprawą oraz zastojem w pracach.  

Windy samochodowe powinny mieć zapewnioną pełną opiekę serwisową. W ramach niej firmy serwisowe powinny zadbać o regularne przeglądy oraz niezbędne działania konserwacyjne. Dzięki temu, możemy zachować możliwie jak największą dostępność wind oraz ograniczyć koszty ich użytkowania.  

Související články::

Přihlaste se na pohovor
Dejte nám své kontaktní číslo
5 lidé si dnes objednali hovor

V nejbližší době vám zavoláme

REGISTRACE: +48 22 208 38 38