...
Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Publikacje

Eksploatacja suwnic

Urządzenia nazywane suwnicami mają szerokie zastosowanie. Wykorzystywane są między innymi w halach produkcyjnych, montażowych, a także innych obiektach przemysłowych, również na składowiskach, w stoczniach, w magazynach. Ze względu na swoją konstrukcję pozwalają na szybkie manipulowanie różnego rodzaju ładunkami w przestrzeni wyznaczonej przez swój obszar roboczy.

Suwnice mogą być obsługiwane jedynie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, dlatego też konieczne jest odbycie specjalistycznego kursu obsługi tych urządzeń i zaliczenie egzaminu odbywającego się przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Ponadto, suwnice jako urządzenia podlegające dozorowi technicznemu, muszą być odpowiednio zmontowane i eksploatowane dla uzyskanie optymalnych parametrów bezpieczeństwa. Kluczowe jest w tym przypadku odpowiednie środowisko pracy suwnicy, która musi być zainstalowana w miejscu do tego właściwym, gdzie nie będzie stwarzała zagrożenia dla operatora o osób trzecich. Przed przekazaniem suwnicy do użytkowania wykonuje się również próby pomontażowe i pomiary elektryczne.

W trakcie pracy suwnica musi być eksploatowana zgodnie z instrukcją producenta oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Również musi być ona regularnie konserwowana.

Powiązane artykuły::

Zapisz się na rozmowę
Podaj nam numer kontaktowy
1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38