Training Center - KURSO

Szkolenie BHP dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne

pracownik na szkoleniu BHP

Szkolenie BHP dedykowane pracownikom, którzy wykonują prace niebezpieczne

Szkolenie BHP dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych jest jednym z najważniejszych szkoleń w zakładzie pracy. W trakcie tego krótkiego kursu zarówno pracownicy, jak i pracodawcy oraz kadra kierownicza uczą się jak w bezpieczny sposób wykonywać obowiązki oraz kto ponosi odpowiedzialność w sytuacji ewentualnego wypadku. Ponieważ jest to bardzo ważny zakres wiedzy, musi być powtarzany nie rzadziej niż raz do roku. Istotne jest, aby zarówno pracownicy, jak i kadra kierownicza była zaznajomiona z aktualnymi przepisami BHP w zakresie prac szczególnie niebezpiecznych. Nieznajomość tych reguł może doprowadzić do tragicznych w skutkach wypadków. Mamy propozycję dla osób poszukujących profesjonalnych szkoleniowców, którzy dokładnie przygotują kadrę pracowniczą do bezpiecznej pracy.  

instruktor z kursantem na szkoleniu BHP

Jak wygląda szkolenie z zakresu BHP dla osób wykonujących prace niebezpieczne? 

The legal act defining which work qualifies as hazardous work is the ordinance of the Minister of Labor and Social Policy of September 26, 1997 on general provisions on health and safety at work (see chapter 6 for details). Wykonywanie bądź nadzorowanie wymienionych w dokumencie prac, wiąże się w Polsce z koniecznością ukończenia dodatkowego kursu BHP dla osób wykonujących prace niebezpieczne. Takie dotyczą zarówno pracowników, jak i kadry kierowniczej. Tematy poruszane to między innymi: 

WorkersKierownicy
 • Division and classification of particularly dangerous works
 • Responsibilities of the manager supervising employees performing particularly dangerous work
 • Security procedures
 • Classification of accidents in the workplace: accidents at work, accidents treated on a par with accidents at work and near misses
 • Accidents caused by alcohol and other intoxicants
 • Legal proceedings after an accident at work
 • Preparation of documentation on hazardous works
 • Health and safety at work in confined spaces
 • Principles of performing work in areas endangered by explosion and / or fire

 

 • The role of the manager in an accident at work
 • Organizacja ewakuacji w strefach zagrożonych pożarem lub wybuchem
 • Supervision of workers during particularly dangerous works
 • What the employer is obliged to provide to employees performing particularly dangerous work
 • Current regulations on preventive health care
 • Disciplinary dismissal and other methods of disciplining employees

 

Health and safety for people performing hazardous work covers all employees, including management. The course takes the form of lectures, during which employees have the opportunity to learn all the information regarding the safe performance of particularly hazardous work. 

Who can take part in OHS training for people performing hazardous work? 

Z racji, że jest to jedno z najbardziej podstawowych szkoleń prowadzonych w zakładach pracy każdej gałęzi przemysłu, nie ma tutaj żadnych specjalnych wymagań do tego, żeby wziąć udział. Każdy, kto wykonuje bądź nadzoruje prace niebezpieczne powinien mieć ukończone to szkolenie – jest ono otwarte dla każdego. 

ćwiczenia praktyczne na szkoleniu BHP

Gdzie odbywa się szkolenie? 

Podczas zajęć nasi instruktorzy przekazują słuchaczom wszelkie niezbędne informacje w zakresie bezpiecznego wykonywania prac niebezpiecznych. W zależności od potrzeb klienta, kurs może odbywać się w miejscu wskazanym przez niego (np. w zakładzie pracy), na naszej internetowej platformie edukacyjnej, w formie wideo wykładów, a także w każdym mieście na terenie Polski m.in. w Warszawie. Dla osób, które chcą zorganizować szkolenie dla swoich pracowników, firma KURSO oferuje zamknięte kursy BHP w zakresie wykonywania prac niebezpiecznych.  

Cena kursu

Cena zależy od wielu czynników, w tym daty kursu czy liczby uczestników. Osoby zainteresowane naszą propozycją szkolenia BHP w zakresie prac niebezpiecznych zachęcamy do kontaktu telefonicznego z naszymi konsultantami. 

Co obejmuje cena kursu BHP? 

 Cena obejmuje: 

 • dostęp do platformy online, która pozwala kursantom powtórzyć materiał poruszany na szkoleniu, wraz z materiałami; 
 • certyfikat ukończenia szkolenia; 
 • sprzęt, materiały i urządzenia potrzebne w trakcie kursu. 

Osoby chętne przeszkolić swoich pracowników w zakresie BHP w zakresie prac niebezpiecznych zachęcamy do kontaktu z naszym Ośrodkiem.

grafika reklamująca szkolenie

More information:

Sign up for an interview
Give us a contact number
12 people requested a call today

We will call you as soon as possible

RECORDS: +48 22 208 38 38