...
Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

FAQ – często zadawane pytania

Czego można nauczyć się podczas kursu?

Organizujemy następujące rodzaje kursów specjalistycznych:

 • W zakresie obsługi urządzeń objętych dozorem technicznym (np. podestów ruchomych, suwnic, dźwigów, żurawi i innych)
 • W zakresie elektryki i energetyki
 • Z zakresu BHP, pierwszej pomocy, ppoż.
 • Inne kursy zawodowe: w zakresie lutowania, spawania, montażu

Pełna lista kursów wraz z opisami znajduje się na naszej stronie internetowej.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniach?

 • Szkolenia przygotowują do egzaminów i zdobycia uprawnień zawodowych poszukiwanych przez pracodawców na rynku pracy
 • Pracodawcy mogą zgłosić pracowników na szkolenie, aby zdobyć nowe możliwości wykonywania specjalistycznych zleceń czy udziału w przetargach
 • Kursy pozwalają zdobyć nowe kompetencje także osobom bez doświadczenia – organizujemy zajęcia również na poziomie początkującym
 • Uczymy obsługi i konserwacji urządzeń zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej

Gdzie i kiedy odbywają się zajęcia?

 • Terminy: zajęcia są organizowane najczęściej co 1 lub 2 tygodnie, w przypadku mniej popularnych tematów – średnio raz w miesiącu. Dokładne terminy publikujemy na stronie platformaedukacji.pl. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu o danej tematyce mogą także skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo – podamy wówczas aktualne dostępne terminy.
 • Lokalizacja: zajęcia mogą odbywać się w naszej siedzibie głównej w Warszawie lub w oddziałach Ośrodka, zlokalizowanych w innych dużych miastach na terenie Polski.

W jakie dni tygodnia i w jakich godzinach rozpoczynają się zajęcia?

Organizujemy zajęcia w różnych terminach, tak aby jak najlepiej dostosować je do potrzeb klientów, także tych pracujących. Zajęcia kursowe odbywaja się w ciągu tygodnia, także popołudniami, tworzymy także grupy weekendowe.

Czy na szkolenia może zapisać się każdy zainteresowany?

Tak, oferujemy szkolenia otwarte dla osób na różnych poziomach zaawansowania, także dla tych, które nie mają doświadczenia w danej dziedzinie. Podstawowe wymagania, jakie musi spełnić uczestnik szkoleń, to wykształcenie – co najmniej podstawowe, wiek – co najmniej 18 lat oraz brak przeciwwskazań, jeśli chodzi o stan zdrowia.

Na szkoleniach dla konserwatorów urządzeń obowiązują nieco inne zasady. Tam wymagamy podstawowej wiedzy z zakresu elektrotechniki (uczestnik powinien umieć czytać schematy elektryczne), hydrauliki siłowej, kinematyki (umiejętność czytania odpowiednich schematów), a także mechaniki – materiałoznawstwa. Jeśli kandydat na konserwatora nie posiada takiej wiedzy i umiejętności, może doszkolić się na innych kursach prowadzonych w naszym Ośrodku, na przykład – z dziedziny elektrotechniki – na kursie grupy pierwszej z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń energetycznych.

Czy prowadzą Państwo szkolenia dla pracowników firm?

Tak, organizujemy szkolenia zamknięte na życzenie klientów biznesowych. W takich szkoleniach biorą udział wyłącznie pracownicy firmy, a program szkolenia i liczba godzin są dostosowane do ich potrzeb.

Termin oraz lokalizacja zajęć są ustalane wspólnie z pracodawcą. Prowadzący zajęcia mogą dojechać w wyznaczone przez klienta miejsce na terenie Polski.

Czy szkolenie dla pracowników firmy może się odbyć w siedzibie klienta?

W przypadku szkoleń zamkniętych przewidujemy taką możliwość. Statut naszego Ośrodka pozwala na organizację szkoleń wyjazdowych, współpracujemy też z odpowiednią liczbą instruktorów prowadzących zajęcia.

W przypadku szkoleń odbywających się w siedzibie klienta prosimy o zapewnienie zaplecza dydaktycznego i technicznego, a także o zadbanie o warunki bezpieczeństwa. Udostępniany przez klienta sprzęt powinien być sprawny i mieć ważny przegląd konserwatora i okresowe badanie techniczne.

W jaki sposób przeprowadzane są zapisy?

W sprawie rejestracji na szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Istnieje również możliwość zapisów przez stronę platformaedukacji.pl.

Zapisując siebie lub pracowników na szkolenie, należy przygotować informacje, które pomogą nam zaproponować odpowiednią grupę zajęciową lub stworzyć program szkoleniowy: wykształcenie, doświadczenie w danej dziedzinie, dodatkowe kwalifikacje.

Czy na szkolenie można zapisać jednocześnie siebie i inne osoby (kolegów)?

Rejestrując się na szkolenie, można zapisać kilka osób jednocześnie. Osoba dokonująca rejestracji jest w naszym systemie zapisywana jako podmiot. Zapisywane przez nią osoby – albo jako podlegające pod nią, albo jako odrębne podmioty.

Jakie są koszty udziału w kursie?

Dokładny koszt udziału podajemy zainteresowanym klientom przy rejestracji. Szkolenia nie mają jednej standardowej ceny – zależy ona nie tylko od zakresu tematycznego, ale także od liczby wolnych miejsc, jaka pozostała w grupie czy czasu, jaki pozostał do rozpoczęcia kursu.

Klientom biznesowym szkolącym u nas swoich pracowników, zwłaszcza tym, którzy decydują się na dłuższą współpracę, możemy zaproponować preferencyjne stawki, bardziej atrakcyjne niż w przypadku szkoleń otwartych.

Co Ośrodek zapewnia kursantom?

W cenie kursu, oprócz odpowiedniej liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, następujące świadczenia dla klienta:

 • Dostęp do platformy e-learningowej z materiałami pomagającymi w nauce: filmami, skryptami szkoleniowymi, pytaniami testowymi
 • Sprzęt BHP i inny niezbędny podczas zajęć praktycznych
 • Uproszczony suplement ukończenia szkolenia
 • Poczęstunek w czasie przerw kawowych z kawą, herbatą, ciastkami
 • Pomoc w zakwaterowaniu i organizacji wyżywienia (według odrębnych ustaleń)

Za dodatkową opłatą oferujemy możliwość wydania certyfikatu w postaci karty plastikowej ze zdjęciem, zgodnego z normą ISO18878. Certyfikat może być wydany także w języku angielskim, co może być przydatne w przypadku pracy za granicą.

W jaki sposób prowadzone są zajęcia?

Program szkoleniowy jest podzielony na dwie części:

 • Teoretyczną – ma ona formę wykładu. Prowadzący stosuje techniki aktywizujące uczestników: zachęca do odpowiedzi na pytania, sprawdza ich wiedzę przeprowadzając testy itp.
 • Praktyczną – odbywa się na placu manewrowym lub w sali, z wykorzystaniem potrzebnych urządzeń i sprzętu. Prowadzący przygotowuje uczestników do rozmowy egzaminacyjnej na temat urządzenia, uczy obsługi, przygotowania do pracy, zasad BHP. Przeprowadza jednocześnie ocenę każdego uczestnika z wykorzystaniem specjalnego arkusza oceny. Tylko pozytywne przejście tego wewnętrznego egzaminu umożliwia podejście do egzaminu zewnętrznego.

Czy prowadzone w Ośrodku szkolenia techniczne i egzaminy zewnętrzne są trudne? Czy uczestnicy mają dużą ilość materiału do opanowania?

Opinie naszych kursantów pokazują, że szkolenia nie należą do łatwych. Zakres materiału jest zgodny z tym, czego wymaga się na egzaminach teoretycznych i praktycznych. Treści na egzaminach zewnętrznych są okresowo modyfikowane, zmieniają się także przepisy i normy. Dokładamy wszelkich starań, aby uwzględniać te zmiany i aby wiedza przekazywana przez naszych instruktorów była zawsze aktualna. W trosce o najwyższe standardy nauczania, konsultujemy nasze programy szkoleniowe z jednostkami sprawdzającymi kwalifikacje kandydatów.

Jak długo będą trwały zajęcia?

Liczba godzin nie jest taka sama dla poszczególnych kursów. W ramach danego tematu odbywają się zajęcia dla osób początkujących oraz bardziej zaawansowanych. Czas trwania kursu od podstaw to około kilkadziesiąt godzin szkoleniowych. W przypadku osób z doświadczeniem wystarczające do uzupełnienia i przypomnienia wiedzy może być nawet 10 godzin.

Ile czasu jest przeznaczone na część praktyczną?

Jest to zależne od tego, jak szybko uczy się dany kursant, jakie ma doświadczenie w obsłudze urządzeń, jakie wykształcenie. Osoby początkujące potrzebują niekiedy nawet kilkunastu godzin na rzetelne przygotowanie się do egzaminu, osobom doświadczonym mogą wystarczyć niekiedy nawet 2 godziny.

Czas potrzebny na naukę praktyczną jest ustalany w wywiadzie z klientem podczas rejestracji. Również sam instruktor może, oceniając postępy kursanta, stwierdzić, że opanował już potrzebne umiejętności w wystarczającym stopniu, i skrócić czas zajęć praktycznych.

Jakiego rodzaju urządzenia są wykorzystywane podczas ćwiczeń praktycznych?

Nasi instruktorzy korzystają z urządzeń, które są reprezentatywne dla danego typu. W przypadku podestów ruchomych mogą to być na przykład podesty typu A i B, podesty samojezdne i wolnobieżne, nożycowe i z wysięgnikiem. Przyszli operatorzy wózków widłowych i ładowarek teleskopowych uczą się na wózkach ze zmiennym wysięgiem i wózkach unoszących operatora, a także na standardowych wózkach czołowych marki Toyota, JCB, Jungheinrich, Linde. Kursy na suwnice odbywają się przy wykorzystaniu suwnic bramowych. Ośrodek dysponuje urządzeniami w swoich halach szkoleniowych w Krakowie, Katowicach i Warszawie (Ursusie).

Czy, jeśli nie mam możliwości dojazdu na szkolenie, mogę wziąć w nim udział zdalnie?

Tak, oferujemy klientom możliwość nauki bez wychodzenia z domu. Uczestnicy szkoleń online otrzymują dostęp do platformy, na której organizujemy spotkania na żywo – webinary. Można w nich uczestniczyć, korzystając z własnego telefonu, tabletu czy komputera.

Zajęcia online zastępują teoretyczną część zajęć. Dla niektórych szkoleń konieczne jest ich uzupełnienie o część praktyczną.

Jaki sprzęt/oprogramowanie są konieczne do udziału w szkoleniu w formie zdalnej?

Zalecane przez nas minimalne wymagania sprzętowe to komputer lub laptop nie starsze niż 6-7 lat. Sprzęt powinien mieć zainstalowany system operacyjny Windows lub Macintosh. W szkoleniu zdalnym można wziąć również udział, korzystając z tabletu lub smartfonu.

Nie ma konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania, wymagamy jedynie posiadania przeglądarki internetowej typu Firefox czy Chrome. Platforma z webinarami jest uruchamiana w przeglądarce, jak strona internetowa.

Logowanie na platformie odbywa się za pośrednictwem linku, który uczestnicy otrzymują mailowo i SMS-owo, wraz z loginem i zakodowanym hasłem.

Czy na koniec szkolenia organizowany jest egzamin?

Egzamin przeprowadzany przez specjalistów z odpowiedniej organizacji. Ośrodek pośredniczy w zapisywaniu uczestników na egzamin i w ustaleniach z egzaminatorami.

Uwaga! Przy niektórych szkoleniach nie przeprowadza się egzaminów. Prosimy o sprawdzenie stosownych informacji na stronach z opisami kursów.

Czy egzamin odbywa się w ramach zajęć?

Nie, ale jego termin jest ustalany w porozumieniu z jednostką zewnętrzną tak, aby uczestnicy kursu nie musieli długo czekać na podejście do egzaminu.

W jakiej formie odbywa się egzamin?

W pierwszej kolejności kursanci podchodzą do egzaminu wewnętrznego w Ośrodku, aby można było sprawdzić ich poziom przygotowania. Następnie odbywa się egzamin zewnętrzny przed komisją z danej jednostki sprawdzającej kwalifikacje. Ma on formę testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną oraz części praktycznej, w której sprawdza się umiejętności kandydata.

Czy Ośrodek udostępnia przykładowe pytania testowe?

Tak, są one dostępne na naszej platformie edukacyjnej. Baza składa się z ponad 650 pytań, przygotowanych w oparciu o informacje udostępniane przez UDT i inne organizacje.

Co daje zaliczenie egzaminu zewnętrznego?

Pozytywny wynik egzaminu oznacza zdobycie uprawnień zawodowych w określonym zakresie, na przykład do obsługi danego typu i rodzaju urządzeń. Uprawnienia są wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego lub inną organizację. Zazwyczaj są to uprawnienia czasowe, obowiązujące przez kilka lat – po tym czasie należy je odnowić. Dokument potwierdzający uprawnienia wystawiany jest standardowo do 7 dni roboczych od zaliczenia egzaminu, ale w przypadku natłoku spraw w danym urzędzie czas ten może zostać wydłużony do nawet 30 dni.

Uprawnienia pozwalają na wykonywanie pracy na terenie Polski. Praca na danym urządzeniu czy w danym zawodzie w innych krajach jest regulowana odrębnymi przepisami. Są kraje, w których nie obowiązuje dodatkowa regulacja zawodu i wówczas do jego wykonywania może wystarczyć sam dokument potwierdzający ukończenie szkolenia.

Uprawnienia są ważne przez 5 lub 10 lat, zależnie od typu urządzenia. Gdy kończy się okres ich ważności, Ośrodek stara się przypominać swoim kursantom o konieczności odnowienia uprawnień. Zaświadczenie kwalifikacyjne może przestać obowiązywać (zostać cofnięte lub wstrzymane) jedynie w przypadku naruszenia przepisów lub zasad BHP.

Czy po zdobyciu uprawnień można pracować za granicą?

Uprawnienia wydane przez polskie jednostki mogą, ale nie muszą być uznawane za granicą. Jeśli chodzi o kraje Unii Europejskiej, to obowiązuje w nich dyrektywa o wzajemnym uznawaniu uprawnień i nie ma konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Również w Szwajcarii czy Norwegii polskie uprawnienia mogą być wymienione na tamtejsze. Jednak w niektórych państwach dokumenty wydane przez UDT czy inne polskie instytucje nie są powszechnie rozpoznawalne i nie honoruje się ich tam nawet po przetłumaczeniu. W przypadku, gdy uczestnik naszego kursu wybiera się do pracy w jednym z takich krajów, sugerujemy wykupienie dodatkowego certyfikatu w języku angielskim, wydawanego przez CERT – jednostkę UDT. Pomocne może być również zaświadczenie o ukończeniu szkolenia według międzynarodowych norm, wydawane za dodatkową opłatą w naszym Ośrodku.

Czy wymagane są badania lekarskie orzeczenie od lekarza medycyny pracy lub psychotechnika?

Tak ośrodek wymaga oświadczenia o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu lub udziału w szkoleniu, niemniej jednak zachodów ochrony danych osobowych w tym stanu zdrowia i weryfikujemy treści zaświadczenia lekarskiego. Procedury które zostały wdrożone i zatwierdzono w ośrodku zawierają wieloetapowo weryfikację temu wiedzy i umiejętności w tym pobieranie informacji o stanie zdrowia.

Jakie są wymagania dla kandydata, który chciałby zostać operatorem?

Kandydat na operatora urządzeń transportu bliskiego lub konserwatora urządzeń transportu bliskiego musi być pełnoletni posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe oraz dobry stan Zdrowia, który potwierdzi w formie oświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy zawodu jako operator konserwator na podstawie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy. W przypadku osób, które starają się o kwalifikacje w zakresie konserwacji urządzeń transportu bliskiego, zwracamy szczególną uwagę że powinny spełniać minimalne wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności z podstaw elektrotechniki, np.: czytania schematów elektrycznych z mechaniki, to jest spraw związanych z np. z materiałoznawstwem no tolerancję pasowania rodzajami połączeń rozłącznych, nierozłącznych, ponadto powinny mieć wiedzę z podstaw hydrauliki siłowej, czytać schematy hydrauliczne oraz podstaw z czytania schematów kinematycznych. Ośrodek może doszkolić w tym zakresie wyrobić np. zaświadczenia kwalifikacyjne grupy pierwszej, dotyczące Eksploatacji dozoru urządzeń energetycznych.


Zapisz się na rozmowę
Podaj nam numer kontaktowy
19 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38