...
Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Kursy dla konserwatorów UDT

Zachęcamy do skorzystania z naszych kursów dla konserwatorów UDT – podesty ruchomesuwnice, żurawie, wózki widłowe, dźwigi, ładowarki teleskopowe, HDS.

Kurs dla konserwatorów UDT

Organizujemy kursy przeznaczone dla konserwatorów urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. Nasze kursy dla konserwatorów UDT pozwalają na otrzymanie kompleksowego przygotowania do konserwacji urządzeń transportu bliskiego (UTB).

Organizujemy zajęcia przeznaczone dla konserwatorów urządzeń takich jak:

 • dźwigi – windy
 • ładowarki teleskopowe
 • podesty ruchome
 • suwnice
 • wciągarki
 • wciągniki
 • wózki widłowe
 • żurawie
 • żurawie HDS

Program szkolenia

Nasze zajęcia dla konserwatorów urządzeń transportu bliskiego są organizowane zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego. Zajęcia są podzielone na dwie części – teoretyczną oraz praktyczną, dlatego też kompleksowo przygotowują do podejścia do egzaminu odbywającego się przed komisją UDT.

Podczas zajęć poruszamy tematykę taką jak:

 • budowa urządzeń oraz ich podzespołów i mechanizmów działania
 • obowiązki na stanowisku konserwatora
 • prowadzenie książki obsługi i konserwacji
 • organizacja i zasady dozoru technicznego
 • postępowanie w przypadku wystąpienia awarii
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • ukończone 18 lat
 • co najmniej wykształcenie podstawowe
 • stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku operatora potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim

Zajęcia dostępne są w formie otwartej – z aktualnymi terminami można zapoznać się na naszej stronie internetowej. Także jesteśmy w stanie zorganizować je w formie zamkniętej – dojeżdżamy do naszych klientów w wyznaczone miejsca i prowadzimy kursy w uzgodnionych terminach.

Zapraszamy do skorzystania z naszych kursów dla konserwatorów urządzeń transportu bliskiego w Kurso!


Zapisz się na rozmowę
Podaj nam numer kontaktowy
1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38