Mokymo centras - KURSO

Gaisrų gesinimo mokymai - KURSO mokymo centras

ugniagesys gelbėtojas darbo vietoje

Darbuotojų įgūdžiai ir kompetencija, kaip elgtis su gaisro pavojais darbo vietoje

Kviečiame pasinaudoti mūsų siūlomais priešgaisrinės saugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos mokymo kursais. Organizuojame pirminius ir periodinius kursus pagal kliento poreikius ir profilį. Mūsų KURSO centras jau daugelį metų pagal sutartas sąlygas rengia gaisrų gesinimo mokymus visoje Lenkijoje. Dedame daug pastangų, kad mūsų priešgaisrinės saugos kursai būtų kuo kokybiškesni - samdome patyrusius instruktorius, turime moderniausias patalpas ir daug dėmesio skiriame turiningai ir aktyvinančiai mokymo programai. Mūsų dėka kiekvienas priešgaisrinės saugos mokymo kursas - tai ne tik teisinių reikalavimų įvykdymas, bet ir labai naudingos žinios kasdienėje veikloje darbo vietoje ir už jos ribų. 

Mokymo programa

gaisro gesinimas gesintuvu

Organizuojame periodinius ir pirminius priešgaisrinės saugos mokymo kursus, kuriuose supažindiname su priešgaisrinės saugos taisyklėmis ir instrukcijomis. Kiekvieną darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos kursą sudaro teorinė ir praktinė dalis, jo dalyviai įgyja reikiamų žinių ir įgūdžių. 

Veiklos programa: 

  • informacija apie gaisro pavojų darbo vietoje, 
  • priešgaisrinės saugos instrukcijos darbo vietoje, 
  • informacija apie gaisro gesinimo įrangos dislokavimą, 
  • priešgaisrinio ir evakuacijos ženklinimo principai, 
  • atlikti evakuacijos ir avarines procedūras, 
  • rankinės gaisrų gesinimo įrangos naudojimo principai, 
  • teikti pirmąją pagalbą nukentėjusiesiems. 

Kursų programa buvo parengta individualiai, atsižvelgiant į išsamias rekomendacijas, gautas iš mūsų kliento rangovo. Pritaikius kursų programą prie kliento verslo specifikos, pasiekiami geriausi įmanomi mokymosi rezultatai. Be to, kursai papildomi praktinėmis užduotimis ir demonstracijomis. Baigę kursus dalyviai gauna kursų baigimo pažymėjimą. 

Kodėl reikalingi priešgaisrinės saugos mokymai? 

Kiekvienas darbdavys yra atsakingas už savo darbuotojų saugą ir jų gyvybės bei sveikatos apsaugą. Pagal 209 straipsnio 2 dalį. 1 str. 2 dalį darbdavys privalo aprūpinti savo darbuotojus reikalingomis priemonėmis gaisrams gesinti ir evakuotis, taip pat turėtų paskirti darbuotojus, kurie atliktų su tuo susijusias užduotis. Mūsų kursų dėka jūsų darbuotojai įgis reikiamų žinių ir visada bus tinkamai pasirengę reaguoti į ekstremalias situacijas. Svarbu, kad darbuotojas, kuriam pavesta atlikti šias užduotis, būtų susipažinęs su gaisro gesinimo įrangos naudojimo instrukcijomis, evakuacijos taisyklėmis ir pagalba nudegimo atveju. Priešgaisrinės saugos taisyklių žinojimas gali padėti išvengti daugelio pavojų. Verta žinoti, kad pagal Priešgaisrinės apsaugos įstatymo 9 str: "Kiekvienas, pastebėjęs gaisrą, stichinę nelaimę ar kitokį vietinį pavojų, privalo nedelsdamas pranešti asmenims, esantiems pavojaus zonoje, ir gelbėjimo pranešimų centrui arba priešgaisrinės apsaugos padaliniui, arba policijai, arba kaimo seniūnui, arba merui." 

Teisės aktai ir darbdavio pareigos priešgaisrinės apsaugos srityje

gaisro gesinimas specialia įranga.

Pagal 1991 08 24 Priešgaisrinės apsaugos įstatymą darbdavys turi užtikrinti, kad visi darbo vietoje esantys asmenys būtų saugūs ir galėtų evakuotis iš gaisro pavojaus vietos. Be to, jis turėtų paskirti darbuotojus, atsakingus už evakuaciją ir gaisro gesinimo veiksmus kilus pavojui. Suprantama, kad jei įmonė užima kelis aukštus, kiekviename aukšte turėtų būti po du asmenis, kurie yra išklausę priešgaisrinės saugos mokymus ir yra atsakingi už priešgaisrinę apsaugą. Šie darbuotojai turėtų būti tinkamai apmokyti priešgaisrinės saugos ir sveikatos bei saugos klausimais. Duomenys apie asmenis, turinčius įgaliojimus priešgaisrinės apsaugos srityje, turėtų būti prieinami, t. y. jų vardai, pavardės ir telefonų numeriai turėtų būti iškabinti matomoje vietoje. Pagal Darbo kodeksą darbdavys privalo nustatyti gaisro rizikos lygį, atsižvelgiant į visas įmonėje esančias darbo vietas, ir suformuluoti elgesio taisykles, kad būtų išvengta rizikos ir galimo pavojaus. Darbuotojai turėtų dalyvauti priešgaisrinės saugos mokymuose, kurie yra darbuotojų saugos ir sveikatos mokymų dalis, ir mokėti priešgaisrinės taisyklės

Priešgaisrinė įranga

Darbdavys turi rūpintis darbo vietos ir darbuotojų priešgaisrine sauga, nepriklausomai nuo to, ar jis yra pastato nuomininkas, ar jo savininkas. Jei patalpos nuomojamos, priešgaisrinės saugos sąlygos turėtų būti įtrauktos į nuomos sutartį. Labai svarbu, kad darbo vietoje būtų dūmų aptikimo įranga, t. y. dūmų detektoriai ir padidėjusios temperatūros detektoriai.  

SPS

SSP yra signalizacijos sistema, kuri gaisro atveju įjungia pavojaus signalą ir praneša ugniagesiams. Daugelyje įmonių taip pat naudojamos vadinamosios sprinklerinės sistemos, padedančios užgesinti gaisrą ankstesnėse stadijose, ir dūmų šalinimo sistemos, palengvinančios evakuaciją. Šių įrenginių įrengimas turėtų būti įtrauktas į pastato statybos planavimo etapą. 

Gesintuvas

Gesintuvai yra būtina įranga bet kurioje darbo vietoje ir turėtų būti tinkami visų rūšių medžiagoms, kurios gali užsidegti. Dažniausiai naudojami A, B ir C tipo gesintuvai, tinkami skysčiams, degioms dujoms ir plastikams gesinti. Juos reikėtų reguliariai, bent kartą per metus, tikrinti. 

Mūsų patirtis ir profesionalumas

Visi mūsų centre siūlomi priešgaisrinės saugos kursai yra pagrįsti mūsų ilgamete patirtimi ir bendradarbiavimu su įvairių sektorių įmonėmis. Per visus darbo metus sukaupta kompetencija ir patirtis leidžia mums drąsiai siūlyti jums aukštos kokybės kursus ir mokymus. Norėtume pabrėžti, kad mūsų priešgaisrinės saugos kursų užsiėmimai vyksta laikantis galiojančių teisės aktų ir taikant aktyvius mokymo metodus, vadovaujant kompetentingiems ir patyrusiems instruktoriams. Mūsų žinioje yra modernios mokymo patalpos ir įranga, leidžianti vesti įdomius ir turiningus užsiėmimus. Mūsų kursų metu dalyviai įgyja įgūdžių, reikalingų gaisro pavojaus situacijose. 

Esame pasiekiami visoje Lenkijoje

Kviečiame tiek organizuotas grupes, tiek pavienius asmenis dalyvauti mūsų priešgaisrinio mokymo kursuose. Kursus galima organizuoti bet kurioje vietoje - vykstame į darbovietes, mokymų sales ir kitas vietas visoje Lenkijoje, įskaitant Varšuvą, Krokuvą, Katovicus, Liubliną, Vroclavą, Lodzę, Gdanską, Poznanę ir Ščeciną. 

Investicijos į priešgaisrinės saugos žinias

Kursų kaina, be kita ko, priklauso nuo žmonių skaičiaus - didesnėms grupėms taikome patrauklias nuolaidas. Prašome susisiekti su mumis dėl kainos. Visą informaciją apie mūsų siūlomus kursus rasite mūsų svetainėje. Kviečiame dalyvauti priešgaisrinės saugos mokymuose KURSO centre.

gaisrų gesinimo mokymų grafinis aprašymas

Daugiau informacijos:

Užsiregistruokite į pokalbį
Suteikite mums savo kontaktinį numerį
1 žmonės užsisakė skambutį šiandien

Artimiausiu metu jums paskambinsime

REGISTRACIJA: +48 22 208 38 38