...
Mokymo centras - KURSO

Dažniausiai naudojami rizikos analizės metodai - HAZOP ir kiti

Rizikos analizė pagal skirtingas metodikas

Rizikos analizė - tai veikla, kuria siekiama sumažinti neigiamą rizikos poveikį imantis veiksmų, keičiančių jos lygį. Analizės metu nustatomas, vertinamas ir stebimas rizikos lygis tiek kokybiniu, tiek kiekybiniu lygmeniu.

Rizikos analizės atlikimas yra labai svarbus visų pirma rengiant saugumo valdymo sistemas ir saugumo politiką.

Atliekant rizikos analizę taikomos įvairios metodikos. Jos pasirenkamos atsižvelgiant į konkretų subjekto pobūdį ir veiklą, kuri turi įtakos rizikai.

Įvairūs rizikos analizės metodai:

  • HAZOP - pavojaus analizė ir veiklos pajėgumai
  • FTA - gedimų medžio analizė
  • ETA - Įvykių medžio analizė
  • PHA - preliminari rizikos analizė
  • FMEA - galimų klaidų tipų ir pasekmių analizė
  • LOPA - saugumo sluoksnio analizė
  • QRA - kiekybinis rizikos vertinimas

Populiariausias ir plačiausiai naudojamas rizikos analizės metodas yra HAZOP, tiksliau - pavojaus ir eksploatacinių savybių tyrimas. Jis dažniausiai naudojamas projektuojant pastatus ir įrenginius, juos modernizuojant ir plečiant.

HAZOP analizė - metodika
Atliekant tyrimą analizuojamas pastatas ar įrenginys specialiai suskirstomas į mazgus su tam tikrais parametrais. Tada, naudojant tokius žodžius kaip "nėra", "mažiau", "daugiau", "taip pat", "dalis", "atvirkščiai", "kita nei", nustatomi nukrypimai nuo projekto.

Atsiradus nuokrypiui, atliekamas priežasties nustatymo procesas ir įvertinama nuokrypio tikimybė bei jo rizika. Rezultatai įrašomi į vadinamąją HAZOP lentelę.


Užsiregistruokite į pokalbį
Suteikite mums savo kontaktinį numerį
14 žmonės užsisakė skambutį šiandien

Artimiausiu metu jums paskambinsime

REGISTRACIJA: +48 22 208 38 38