...
Mokymo centras - KURSO

Publikacijos

kaip įgyti kvalifikaciją

Kas yra UDT?

UDT, arba, išplečiant akronimą, Techninės inspekcijos biuras. Jame išsamiai aptariama kranų įrangos eksploatacija, valdymas, registravimas, techninė priežiūra ir priežiūra. Būdama valstybinė institucija, ji prižiūri visus mūsų šalyje esančius įrenginius, kuriems taikoma techninė priežiūra, kad būtų užtikrintas saugus visų įrenginių eksploatavimas.

Ką veikia UDT?

Techninės inspekcijos tarnybos nagrinėjamos veiklos sritis įtvirtinta Techninės inspekcijos įstatymo 37 straipsnyje. Atsižvelgdami į šį punktą, galime nesunkiai nustatyti, ką nagrinėja Techninės inspekcijos tarnyba:

  1. Techninės įrangos kokybės sistemų sertifikavimas
  2. prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip laikomasi techninės priežiūros taisyklių ir saugos taisyklių eksploatuojant techninę įrangą.
  3. Įrangos, kuriai taikoma techninė priežiūra, techninės priežiūros vykdymas tiek, kiek numatyta Įstatyme
  4. Teikti nuomones ir priimti sprendimus dėl techninės priežiūros vykdymo.
  5. Analizuoti įrangos, kuriai taikoma techninė priežiūra, sugadinimo pasekmes ir nuolat stebėti tos įrangos keliamos rizikos laipsnį.
  6. Užsakytos techninės įrangos, kuriai taikoma techninė priežiūra, registravimas
  7. vykdyti veiklą, kuria siekiama tobulinti techninės įrangos gamintojų ir jos naudotojų profesinius įgūdžius saugiai eksploatuoti ir prižiūrėti įrangą.
  8. Konsultacinės veiklos, susijusios su techninę įrangą prižiūrinčių ir eksploatuojančių asmenų mokymo programų rengimu, vykdymas
  9. tikrinti techninę įrangą gaminančių ir ją atnaujinančių, remontuojančių, prižiūrinčių ir eksploatuojančių asmenų kvalifikaciją.

Kodėl reikia imtis šių priemonių? Visi jie užtikrina mūsų saugumą naudojant įrangą, kuriai taikoma techninė apžiūra. Tai visa įranga, kuri kelia pavojų dėl savo veikimo, pavyzdžiui, dėl dujų išsiplėtimo po slėgiu arba pavojingų medžiagų pasklidimo transportuojant ar sandėliuojant.

Tai tik du įrangos, kuriai taikoma techninė priežiūra, pavyzdžiai; visas sąrašas pateiktas 2012 m. gruodžio 7 d. Reglamente dėl techninės įrangos, kuriai taikoma techninė priežiūra, rvodziajiajiajiaj. Sąrašas labai ilgas, tačiau nenusiminkite, nes svarbu žinoti, kurie prietaisai yra patikrinti ir apsaugoti. Svarbiausia - mūsų saugumas.

Kaip gauti UDT licenciją?

kaip atrodo teisė į išmokas

Toks sertifikatas įrodo, kad esame susipažinę su techninės priežiūros techninėmis sąlygomis, taikomais teisės aktais ir standartais. Tai taip pat įrodo, kad esame įgiję praktinių įgūdžių aptarnauti ar prižiūrėti šiuos prietaisus.

Prieš gaudami tokį pažymėjimą turėsime išlaikyti valstybinį egzaminą, kurio metu bus patikrintos mūsų teorinės ir praktinės žinios.

Kaip atrodo UDT leidimas?

UDT teisę suteikia plastikinė kortelė, patvirtinanti mūsų kvalifikaciją ir įgytą licenciją. Jei egzaminą išlaikysime, sertifikatas bus išsiųstas mūsų nurodytu adresu.

Susiję straipsniai::

Užsiregistruokite į pokalbį
Suteikite mums savo kontaktinį numerį
1 žmonės užsisakė skambutį šiandien

Artimiausiu metu jums paskambinsime

REGISTRACIJA: +48 22 208 38 38