...
Mokymo centras - KURSO

Publikacijos

Saugos mokymas

darbuotojų mokymuose

Įdarbindamas darbuotojus pavojingiems darbams, darbdavys turėtų skirti ypatingą dėmesį sveikatos ir saugos mokymui. Darbdavys yra atsakingas už tiesioginę šio darbo priežiūrą. Taip pat jo pareiga yra užtikrinti, kad į tokio pobūdžio darbų atlikimo vietas galėtų patekti tik įgalioti ir tinkamai instruktuoti asmenys. Kiekvienas darbuotojas, nepaisant atliekamo darbo pobūdžio, privalo griežtai laikytis sveikatos ir saugos taisyklių, kad galėtų saugiai atlikti jam pavestas užduotis.

Labai svarbus kursas yra žmonių, kurie atlieka sveikatai kenksmingus, apsunkinančius ir pavojingus darbus, periodinis mokymas. Periodinių mokymų organizavimas orientuotas į žinių atnaujinimą, o naujausiems darbuotojams būtent būtinų žinių perdavimas leis dirbti pagal reglamentus.

Periodinius mokymus baigęs darbuotojas gauna pažymėjimą, kuris saugomas asmens bylose. Mokymų organizatorius turėtų užtikrinti, kad darbuotojams būtų suteikiamos žinios ir įgūdžiai darbų atlikimo ir organizavimo srityje, vadovaujantis saugos ir sveikatos darbe principais.

Kas gali vesti sveikatos ir saugos mokymus

 • Darbdavys, jeigu jis pats atlieka sveikatos ir saugos tarnybos užduotis,
 • Kvalifikuotas DSS tarnybos darbuotojas,
 • Asmuo, atliekantis DSS tarnybos užduotis, įdarbintas konkretaus darbdavio,
 • Darbuotojas, dirbantis pas konkretų darbdavį, turintis žinių ir įgūdžių bei turintis galiojančią pažymėjimą, patvirtinantį, kad baigė būtinus sveikatos ir saugos mokymus

Mokymų pagrįstumas

Priklausomai nuo funkcijos / pareigų, mokymo galiojimo laikas svyruoja nuo 1 iki 6 metų.

 Mokymo programa

 • Realių įvykių, įvykusių netinkamai atliekant darbus uždarose erdvėse, aptarimas
 • Elgesio nelaimingų atsitikimų metu taisyklės ir pirmosios pagalbos teikimo taisyklės,
 • Grėsmės dėl veiksnių, atsirandančių atliekant pavojingus darbus,
 • Naudoti asmenines apsaugos priemones,
 • Apsauga nuo ugnies ypač pavojingiems darbams,
 • Nelaimingų atsitikimų aplinkybės ir priežastys atliekant ypač pavojingus darbus
 • Darbuotojų sveikatos ir saugos taisyklės,
 • Darbų atlikimo zonose, kuriose ypač gresia sprogimas, principai

Treniruočių privalumai

 • Ypač pavojingiems darbams atlikti reikalingų dokumentų šablonų gavimas
 • Sumažinti mirtinų, sunkių ir kolektyvinių nelaimingų atsitikimų statistiką,
 • Rizikos mažinimas atliekant ypač pavojingus darbus,
 • darbo vietoje dirbančių žmonių sveikatos ir gyvybės apsauga,
 • Sutrumpinant šių darbų laiką,
 • Perduoti žinias, turinčias tiesioginės įtakos darbus atliekančių žmonių saugai,

Mokymo taisyklės darbdaviams

 • Darbuotojo aprūpinimas nemokamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir jo supažindinimas su naudojimo būdais, sistemingas darbuotojų mokymas darbuotojų saugos ir sveikatos srityje,
 • Išsamių instrukcijų ir rekomendacijų dėl darbuotojų sveikatos ir saugos darbo vietose leidimas,
 • Supažindinti darbuotojus su darbuotojų sveikatos ir saugos nuostatomis ir principais, susijusiais su jų atliekamu darbu

Grėsmės darbuotojams ypač pavojingose vietose

 • Anglies, anglies dulkių, šlako ir pelenų ir kitų bunkerių viduje, kuriuose gali būti nuodingų, dusinančių, ėsdinančių, degių ar sprogių dujų ar skysčių,
 • Katilų krosnių kamerose, dūmų kanaluose, bunkeriuose, katiluose, bunkeriuose, latakose ir skysto bei dujinio kuro talpyklose,
 • Ant aukščio,
 • Ant vandens, garų, suslėgto oro, naftotiekių, gaisro gesinimo sistemų su darbiniu viršslėgiu nuo 50Kpa, kai reikia išmontuoti arba pažeisti atramas ir vamzdynų stropus
 • Reikalauti naudoti chemines priemones katilams, vamzdynams, slėginiams indams ir slėgio rezervuarams valyti
 • Taisant ar keičiant panardinamuosius siurblius, vožtuvus, vamzdynus ir pavojingas chemines medžiagas
 • Dujotiekių ar kitų dujų įrenginių remonto ar apžiūros metu atliekamuose kasinėjimuose
 • Atliekant bandymus ir matavimus, išskyrus darbus, atliekamus įgaliotų darbuotojų sutartose vietose
 • Kai elektros linijos yra atjungtos arba statomos, oro linijos, kurių įtampa 1 KV ir didesnė,
 • Maitinimo kabelių pjovimas
 • Veikimas šalia neekranuotų maitinimo įrenginių ar jų dalių, kuriose yra įtampa
 • Įtampa esančių elektros energijos įrenginių priežiūra, modernizavimas ir kapitalinis remontas

Susiję straipsniai::

Užsiregistruokite į pokalbį
Suteikite mums savo kontaktinį numerį
9 žmonės užsisakė skambutį šiandien

Artimiausiu metu jums paskambinsime

REGISTRACIJA: +48 22 208 38 38