...
Mācību centrs - KURSO

Publiccje

Celtņu ekspluatācija

Ierīcēm, ko dēvē par celtņiem, ir plašs pielietojuma spektrs. Tos cita starpā izmanto ražošanas hallēs, montāžas zālēs un citās rūpniecības telpās, kā arī noliktavās, kuģu būvētavās un noliktavās. Pateicoties to konstrukcijai, tie ļauj ātri manipulēt ar dažāda veida kravām darba zonas noteiktajā telpā.

Tiltu celtņi var apkalpot tikai personas, kurām ir attiecīga atļauja, tāpēc šo ierīču apkalpošanai ir jāapgūst specializēts kurss un jānokārto eksāmens, ko kārto Tehniskās inspekcijas biroja komisija. Turklāt, tā kā celtņi ir tehniski uzraudzītas iekārtas, tie ir pareizi jāsamontē un jālieto, lai sasniegtu optimālus drošības parametrus. Šajā gadījumā ir ļoti svarīgi nodrošināt celtnim piemērotu darba vidi, un tas jāuzstāda piemērotā vietā, kur tas nerada risku operatoram vai trešām personām. Pirms celtņa nodošanas ekspluatācijā tiek veikti arī pēcmontāžas testi un elektriskie mērījumi.

Ekspluatācijas laikā celtnis jālieto saskaņā ar ražotāja norādījumiem un veselības un drošības noteikumiem. Tas arī regulāri jāuztur.

Saistītie raksti::

Pierakstīties uz interviju
Sniedziet mums savu kontakttālruni
55 cilvēki pasūtīja zvanu šodien

Mēs jums piezvanīsim tuvākajā laikā

REĢISTRĀCIJA: +48 22 208 38 38