...
Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Najczęściej stosowane metody analizy ryzyka – HAZOP i inne

Analiza ryzyka na bazie różnych metodyk

Analizą ryzyka nazywamy czynności, które skoncentrowane są na obniżeniu negatywnego wpływu ryzyka poprzez działania zmieniające jego poziom. Analiza pozwala na określenie, ocenę oraz monitorowanie poziomu ryzyka zarówno na poziomie jakościowym, jak i ilościowym.

Przeprowadzenie analizy ryzyka ma duże znaczenie głównie w przypadku przygotowywania systemów zarządzania bezpieczeństwem i polityki bezpieczeństwa.

Przy analizie ryzyka wykorzystuje się różne metodyki. Są one dobierane w zależności od specyfiki podmiotu oraz czynności wpływających na powstanie ryzyka.

Różne metody analizy ryzyka:

  • HAZOP – analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych
  • FTA – analiza drzewa błędów
  • ETA – analiza drzewa zdarzeń
  • PHA – wstępna analiza zagrożeń
  • FMEA – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów
  • LOPA – analiza warstw zabezpieczeń
  • QRA – ilościowa ocena ryzyka

Najbardziej popularną i najczęściej stosowaną metodą analizy ryzyka jest HAZOP, czyli Hazard and Operability Studies, a dokładnie analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych. Najczęściej stosowana jest ona przy projektowaniu budynków i instalacji, przy ich modernizacji i rozbudowie.

Analiza HAZOP – metodyka
Badanie polega na wykonaniu specjalnego podziału analizowanego budynku czy instalacji na węzły z określonymi parametrami. Potem przy wykorzystaniu takich słów jak „brak”, „mniej”, „więcej”, „także”, „część z”, „odwrotność”, „inny niż” określa się odchylenia od projektu.

Gdy dochodzi do odchylenia, wówczas wykonuje się proces identyfikacji przyczyn i ocenia się prawdopodobieństwo danego odchylenia i jego zagrożenie. Wyniki zapisywane są w tak zwanej tabeli HAZOP.


Zapisz się na rozmowę
Podaj nam numer kontaktowy
4 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38