...
Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Hakowy, sygnalista- bezpieczna eksploatacja zawiesi

Szkolenie na hakowego, sygnalistę

Ośrodek szkoleniowy KURSO ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu profesjonalnych kursów na stanowisko hakowego, sygnalisty UDT. Prowadźmy zajęcia zgodnie z wytycznymi dozoru technicznego i przygotowujemy kursantów pod kątem egzaminu państwowego. Gwarantujemy kompleksowe przygotowanie do zawodu. Celem naszego szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej wymogów związanych z transportem wewnątrzzakładowym przy pracach transportowych, budowlanych, remontowych, montażowych.  

Przebieg kursu 

Nasz kurs to przede wszystkim praktyka i teoria oparta na doświadczeniu specjalisty prowadzącego zajęcia. Szkolenia są przygotowywane pod względem znajomości elektroniki, mechaniki, parametrów technicznych i oczywiście zasad BHP.  

pracownicy na rusztowaniu

Przykładowe zagadnienia omawiane na szkoleniu:  

 • najważniejsze informacje dotyczące dźwignic wykorzystywanych w pracy,  
 • zapoznanie się z przepisami dozoru technicznego dotyczących stanowiska pracy, 
 • obowiązki na stanowisku hakowego, sygnalisty, 
 • zaznajomienie się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 • zajęcia praktyczne.  

Egzamin  

Po zakończeniu części teoretycznej i praktycznej kursu, odbywa się egzamin wewnętrzny. Na podstawie pozytywnego wyniku takiego egzaminu, wydawane są uprawnienia do wykonywania zawodu. Osoba uczestnicząca w takim kursie otrzymuje zaświadczenie potwierdzające zakończenie szkolenia na podstawie wzoru z MEN.  

Cel kursu 

Nasze szkolenie ma na celu zapoznanie kursantów z obowiązującymi przepisami dotyczącymi obsługi zawiesi i bezpiecznego transportu ładunków. Uczestnicy ugruntowują wiedzę dotyczącą budowy zawiesi, ich charakterystyki technicznej, kryteriów zużycia i urządzeń zabezpieczających w tym m.in.: 

 • oceny stanu technicznego zawiesi zarówno przed rozpoczęciem, jak i po zakończeniu pracy – optymalnego wykorzystania możliwości technicznych zawiesi pomocniczych,  
 • identyfikacji zagrożeń występujących podczas pracy przy użyciu suwnicy,  
 • postępowania w sytuacjach awaryjnych występujących podczas obsługi suwnic, 
 • nabycia umiejętności bezpiecznego transportu ładunków,  
 • poznania wyposażenia i technik transportu ładunków umożliwiających hakowemu na efektywne wykorzystanie możliwości suwnicy bez narażania na niebezpieczeństwo siebie i innych. 
mężczyzna w ubraniu roboczym

Dla kogo jest taki kurs

Kurs hakowego (hakowy sygnalista) skierowany jest do osób wykonujących prace załadunkowo-rozładunkowe. Są to osoby, które pracują jako pomoc dla operatorów suwnic, żurawi HDS i innych maszyn posiadających zawiesia. Szkolenie hakowego sygnalisty jest skierowane do pracowników, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje.   

Obowiązki:  

 • znajomość aktualnych przepisów UDT,  
 • znajomość obowiązujących przepisów wewnątrzzakładowych, 
 • bezpieczne zawieszanie ładunków, 
 • bezpieczne przemieszczanie ładunków. 

Wymagania przed kursem 

Zainteresowani kursem powinni: 

 • mieć ukończone 18 lat, 
 • posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu, 
 • mieć wykształcenie co najmniej podstawowe. 

Pytania i odpowiedzi

Jakie wymagania trzeba spełnić przed kursem na sygnalistę, hakowego?

Aby móc wziąć udział w kursie, należy: mieć minimum 18 lat, posiadać zaświadczenie lekarskie umożliwiające wykonywanie zawodu, mieć wykształcenie podstawowe. 

Do kogo jest skierowane szkolenie na sygnalistę, hakowego?

Kurs hakowego, sygnalisty skierowany jest do osób wykonujących prace załadunkowo-rozładunkowe. Czyli do osób, które pracują jako pomoc dla operatorów suwnic czy żurawi HDS.  

Czy po kursie trzeba zdać egzamin?

Tak. Po części teoretycznej i praktycznej należy zdać egzamin. Pozytywnie zdany egzamin upoważnia do wykonywania zawodu.  

Zapisz się na rozmowę
Podaj nam numer kontaktowy
1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38