...
Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Koleje linowe

wyciąg narciarski

Szkolenie na uprawnienia do obsługi kolei linowych i wyciągów narciarskich

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej na uprawnienia kolei linowych i wyciągów narciarskich. Koleje linowe oraz wyciągi narciarskie to urządzenia transportowe pozwalające na przemieszczanie się po wyznaczonym torze linowym przebiegającym nad danym terenem z użyciem „gondoli”, wagoników czy krzesełek. Koleje tego rodzaju mają swoje zastosowanie również w przypadku transportu towarów. 

Do pracy z kolejami linowymi i wyciągami narciarskimi należy posiadać odpowiednie uprawnienia, a co za tym idzie – wiedzę i przygotowanie. To wszystko możecie Państwo zdobyć podczas odpowiedniego kursu w naszym ośrodku szkoleniowym. Wykwalifikowana kadra, kompleksowa wiedza oraz wiele godzin zajęć praktycznych i teoretycznych pozwolą Państwu zdobyć potrzebne uprawnienia.  

Koleje linowe – podział

Osobowe koleje linowe, czyli UTL (urządzenia transportu linowego) przeznaczone są do transportu osób w pojazdach podtrzymywanych i przemieszczanych za pomocą jednej lub kilku lin. Zalicza się do nich następujące rodzaje kolei. 

Koleje linowe wahadłowe – napowietrzne, gdzie pojazdy poruszają się między stacjami ruchem posuwisto-zwrotnym, wahadłowym.

Koleje linowo-terenowe – pojazdy przemieszczane są za pomocą jednej lub kilku lin wzdłuż toru, może być on ułożony bezpośrednio na ziemi lub na trwałych konstrukcjach; 

Koleje linowe okrężne – są to koleje napowietrzne, gdzie pojazdy połączone są liną za pomocą wprzęgieł stałych lub rozłącznych. Poruszają się w tym samym kierunku wzdłuż ich tłoków, w tym: 

narciarze na wyciągu linowym
 • koleje linowe o ruchu ciągłym – napowietrzne, w których lina napędowa lub lina nośno-napędowa porusza się z jednakową prędkością; 
 • koleje linowe o ruchu pulsacyjnym – napowietrzne, gdzie lina napędowa lub lina nośno-napędowa porusza się w sposób przerywany lub też z prędkością zmienną okresowo w funkcji położenia pojazdów; 
 • koleje linowe gondolowe – napowietrzne, gdzie pojazdami są gondole; 
 • koleje linowe gondolowe otwarte – napowietrzne, gdzie pojazdami są gondole otwarte; 
 • koleje linowe krzesełkowe – napowietrzne, gdzie pojazdami są krzesełka. 

Koleje jednolinowe – napowietrzne, gdzie pojazdy są podtrzymywane i przemieszczane przy użyciu jednej lub kilku lin. 

Koleje jednolinowe ze zdwojona liną

Koleje dwulinowe – napowietrzne, pojazdy są tu podtrzymywane i przemieszczane oddzielnymi linami lub też grupą lin. 

Wykaz kwalifikacji certyfikowanych  

Certyfikacja personelu obsługującego UTL obejmuje: 

 • kierowników ruchu transportu linowego; 
 • operatorów peronowych; 
 • konserwatorów urządzeń transportu linowego; 
 • maszynistów urządzeń transportu linowego. 

Program szkoleniowy obejmuje między innymi: 

 • informacje o rodzajach urządzeń transportu bliskiego – koleje linowe i wyciągi narciarskie; 
 • rodzaje uprawnień potrzebnych do obsługi, a także konserwacji kolei linowych i wyciągów narciarskich; 
 • podstawowe informacje o dozorze technicznym dotyczących kolei linowych i wyciągów narciarskich; 
 • budowa wyciągów narciarskich; 
 • budowa napowietrznych kolei linowych o ruchu okrężnym; 
 • informacje o bezpieczeństwie użytkowania kolei linowych oraz wyciągów narciarskich; 
 • prawidłowa ewakuacja pasażerów w momencie zagrożenia; 
 • przygotowanie regulaminów dla pasażerów; 
 • obowiązki personelu obsługującego koleje linowe i wyciągi narciarskie – kierownik ruchu, mechanik maszynista, operator stacyjny czy konserwator kolei. 

Nasze kursy i szkolenia kończy egzamin, który podzielony jest na dwie części – teoretyczną i praktyczną. 

Egzamin teoretyczny  

Dotyczyć będzie wiedzy ogólnej, zasad BHP, budowy, bezpiecznej eksploatacji UTL oraz wiedzy specjalistycznej dla poszczególnych grup UTL. Podczas części teoretycznej kandydat rozwiązuje test jednokrotnego wyboru.  

gondola z ludźmi w środku

Egzamin praktyczny  

Obejmuje on: 

 • omówienie i sprawdzenie zasad związanymi z bezpieczną obsługą UTL, 
 • omówienie wymaganych badań i kontroli ruchowych, 
 • omówienie i przeprowadzenie zalecanych obsług technicznych, 
 • przeprowadzenie badań i kontroli ruchowych,  
 • wykonanie zadań egzaminacyjnych wyznaczonych przez egzaminatora, obejmujących cykle pracy UTL, 
 • omówienie procedury sprawdzenia pojazdu, 
 • omówienie procedury ewakuacji pasażerów.  

Kandydaci muszą:  

 • mieć ukończone min. 18 lat,  
 • wykształcenie min. podstawowe,  
 • aktualne badania lekarskie, które potwierdzają brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu.  

Miejsce szkolenia  

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w całej Polsce. Dojeżdżamy także pod wskazany przez klienta adres.

Koszt kursu jest ustalany indywidualnie w zależności od ilości kandydatów i przebiegu szkolenia. Prowadzimy także kursy i szkolenia dla grup zorganizowanych. 

Zapraszamy serdecznie do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania. 

Pytania i odpowiedzi

Czy Państwa instruktorzy mogą przeprowadzić szkolenie w siedzibie klienta?

Oczywiście oferujemy taką możliwość. Jednak nasi klienci muszą spełnić minimum wymagań, jeśli chodzi o dostęp do zaplecza dydaktycznego oraz technicznego. Klient jest również odpowiedzialny za zapewnienie warunków bezpieczeństwa, w szczególności za sprawne działanie urządzeń technicznych, które powinny mieć ważny przegląd wykonany przez konserwatora oraz badania okresowe.  

Czy możliwy jest zdalny udział w zajęciach? 

Tak, nasza placówka prowadzi zajęcia online. Uczestnicy biorą udział w webinarach prowadzonych przez naszych instruktorów. Zajęcia te mają formę aktywizującą tak, by jak najbardziej przypominały one zajęcia stacjonarne.  

Zapisz się na rozmowę
Podaj nam numer kontaktowy
2 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38