...
Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Podesty ruchome wiszące – kurs z egzaminem UDT

Za pomocą podestu ruchomego wiszącego można łatwo transportować pracowników, ich narzędzia i materiały budowlane

Podest ruchomy wiszący z powodzeniem sprawdzi się tam, gdzie nie ma możliwości ustawienia rusztowania przy elewacji. Często też rezygnuje się z rusztowań na rzecz tych urządzeń ze względu na niższe koszty i większą wygodę takiego rozwiązania. Podesty wiszące wykorzystuje się nie tylko do typowych prac na elewacji (montaż urządzeń, malowanie, czyszczenie, termomodernizacja), ale także na statkach, platformach wiertniczych czy konstrukcjach typu mosty, wiadukty, kominy.

Podesty ruchome wiszące są urządzeniami objętymi dozorem technicznym, zaliczanymi do kategorii II P (wraz z podestami ruchomymi stacjonarnymi). Dla ich operatorów oznacza to, że do obsługi muszą posiadać uprawnienia UDT – zaświadczenia kwalifikacyjne w formie karty plastikowej.

Organizowany w naszym Ośrodku kurs pomaga skutecznie przygotować się do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje kandydatów na operatorów podestów ruchomych. Kurs to połączenie nauki teoretycznej ze zdobywaniem umiejętności praktycznych. Całość jest zakończona podejściem do egzaminu państwowego.

Szkolenia UDT dla operatorów podestów wiszących

Podczas zajęć kursanci mogą nauczyć się obsługi podestów od strony teoretycznej i praktycznej. Instruktorzy skupiają się na tych zagadnieniach, które są wymagane na egzaminie, ale także starają się jak najlepiej przygotować kandydatów na operatorów do wykonania pracy w firmach budowlanych czy remontowych. Dzięki temu mogą oni łatwo znaleźć zatrudnienie w krótkim czasie od ukończenia kursu. Podesty ruchome wiszące są omawiane pod kątem możliwości ich wykorzystywania do różnego rodzaju prac, budowy i zasady działania, bezpiecznego wyboru miejsca prac, przeprowadzania badań i prób. Kursanci poznają także zasady BHP oraz przepisy dozoru technicznego. Mają również okazję wziąć udział w zajęciach praktycznych.

Egzamin UDT, uprawnienia do wykonywania zawodu

Po zaliczeniu części teoretycznej i praktycznej uczestnicy mogą przystąpić do egzaminu, który zdaje się przed komisją UDT. Szkolenia mają terminy dostosowane do terminów egzaminów, tak aby kursanci nie musieli długo czekać na to, aż ich kwalifikacje zostaną sprawdzone. Egzamin odbywa się w tym samym mieście, co kurs (UDT Warszawa lub wybrany oddział), przebiega w dwóch częściach: teoretycznej – test wiedzy oraz praktycznej – sprawdzenie umiejętności przy urządzeniu. Uprawnienia na podesty ruchome wiszące w kategorii II P przyznawane są na 10 lat. Obowiązują na terenie Polski, za granicą mogą, ale nie muszą być honorowane.

Informacje praktyczne:

Podest ruchomy wiszący służy do ułatwiania dostępu podczas wykonywania prac na elewacjach budynków

  • Kto może wziąć udział w kursie operatora podestów wiszących: organizujemy zajęcia dla osób początkujących oraz posiadających już pewne doświadczenie. Od kursantów wymagamy ukończenia 18 lat, wykształcenia co najmniej podstawowego oraz zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
  • Czas trwania zajęć: jest to zależne od grupy, jej potrzeb i doświadczenia uczestników. Zajęcia w pełnym zakresie trwają około 10 do 32 godzin, w przypadku grup z większym doświadczeniem mogą zostać skrócone do nawet 10 godzin
  • Lokalizacja: zajęcia odbywają się w siedzibie lub oddziałach w Warszawie, Krakowie, Katowicach. Oferujemy także zajęcia online (tylko część teoretyczna, którą następnie należy uzupełnić o część praktyczną)
  • Szkolenie na podesty ruchome – cena: koszt udziału podajemy przy rejestracji, ponieważ jest on zależny od kilku czynników: terminu, czasu, jaki pozostał do rozpoczęcia zajęć i innych
  • Zapisy: rejestracji można dokonać za pośrednictwem naszej strony www.platformaedukacji.pl. W razie pytań można się z nami kontaktować telefonicznie lub mailowo.


Zapisz się na rozmowę
Podaj nam numer kontaktowy
1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38