...
Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Obsługa suwnic – czynności zakazane

Czynności zakazane w pracy operatora suwnicy

Do pracy z suwnicą powinien być dopuszczony jedynie ten pracownik, który posiada odpowiednie uprawnienia do obsługi suwnic, które uzyskuje się przez kurs na suwnice i zdanie egzaminu UDT, przeszkolenie BHP, a także jest w dobrym stanie zdrowia potwierdzonym zaświadczeniem wystawionym przez lekarza medycyny pracy.

W trakcie obsługi suwnicy pracownik powinien pamiętać o tym, aby przestrzegać przepisów BHP. Wśród nich znajdują się również czynności zakazane, których suwnicowy nie może robić.

Przy obsłudze suwnicy zabrania się:

 • obsługiwania urządzenia bez koniecznego przeszkolenia i uprawnień
 • stosowania niebezpiecznych metod pracy, które mogą zagrażać pracownikowi oraz osobom postronnym
 • obsługiwania urządzeń przez osoby nieupoważnione
 • uruchomiania urządzenia wtedy, gdy jest ono niesprawne albo wystąpiło podejrzenie, że jest ono niesprawne
 • wciągania towarów o większym ciężarze niż dopuszczalny
 • dokonywania napraw urządzenia przez osoby bez stosownych uprawnień
 • dotkania mechanizmów i lin będących w ruchu
 • składowania różnych materiałów i przedmiotów blisko urządzenia, które utrudniają obsługę wciągarki
 • przenoszenia ładunków bezpośrednio nad stanowiskami pracy lub nad innymi osobami
 • usuwania napisów ostrzegawczych i informacyjnych z urządzenia
 • pozostawiania ładunku na urządzeniu chwytnym bez jego odwieszenia
 • picia alkoholu i stosowania innych substancji niebezpiecznych

Dokładne informacje dotyczące obsługi suwnicy w zakładzie pracy możemy znaleźć w instrukcji BHP.

Każda osoba, która chce obsługiwać suwnice, musi wcześniej uzyskać uprawnienia UDT. Są to uprawnienia na suwnice, które można otrzymać po zapisaniu się na kurs na suwnice. Szkolenia UDT tego rodzaju przekazują uczestnikom kompleksową wiedzę dotyczącą bezpiecznej pracy z suwnicami. Zakończeniem szkolenia jest egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Zapraszamy na kurs na suwnice – cena i terminy prowadzonych zajęć zaprezentowane są na naszej stronie. Nasze kursy UDT prowadzimy w mieście Warszawa, gdzie znajduje się nasz główny oddział, a także w innych miejscowościach na terenie Polski.


Zapisz się na rozmowę
Podaj nam numer kontaktowy
12 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38