...
Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Obsługa suwnicy – postępowanie w sytuacjach niebezpiecznych

Obowiązki operatora suwnicy – postępowanie w sytuacjach niebezpiecznych

Obsługa suwnicy wymaga wcześniejszego przygotowania – konieczny jest kurs na suwnice uczący pracy z urządzeniem, a także zaliczenie egzaminu nadającego uprawnienia na suwnice. Są to uprawnienia UDT – Urzędu Dozoru Technicznego. Operator urządzenia poznaje wówczas odpowiednie zasady pracy, w tym także postępowania w sytuacjach niebezpiecznych.

Sytuacje niebezpieczne w obsłudze suwnicy możemy podzielić na trzy kategorie:

  • sytuacje awaryjne
  • pożar
  • zaistnienie wypadku

W razie wystąpienia sytuacji awaryjnych związanych z suwnicą – przy zauważaniu usterek lub innych zagrożeń na stanowisku pracy, należy natychmiast przerwać pracę i zgłosić je przełożonemu. Do pracy można przystąpić dopiero wtedy, gdy usterki i zagrożenia zostaną usunięte i po ponownym sprawdzeniu urządzenia.

Gdy w rejonie pracy suwnicy dochodzi do pożaru, operator musi natychmiast ostrzec osoby znajdujące się w obszarze zagrożenia. Kolejnym krokiem jest wyłączenie zasilania i odcięcie dopływu gazu w budynku oraz w suwnicy. Następnie należy zaalarmować straż pożarną albo próbować ugasić pożar samodzielnie gaśnicą, gdy nie jest on duży. Należy powiadomić przełożonych o pożarze i podjąć decyzję o ewentualnej ewakuacji ludzi.

W razie zaistnienia wypadku należy jak najszybciej zabezpieczyć miejsce zdarzenia, a osobom poszkodowanym udzielić pierwszej pomocy. Gdy zachodzi taka potrzeba, należy wezwać pomoc lekarską. Należy też powiadomić o zdarzeniu przełożonych.

Gdy operator suwnicy ma wątpliwości co do warunków bezpieczeństwa pracy, ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego w celu wyjaśnienia sytuacji. Gdy operator suwnicy i suwnica znajdą się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia, wówczas pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy.


Zapisz się na rozmowę
Podaj nam numer kontaktowy
20 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38