...
Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Publikacje

Podesty ruchome

Organizujemy szkolenia UDT przeznaczone dla operatorów podestów ruchomych wszystkich typów – przejezdnych, wiszących i masztowych.

Kurs na podesty ruchome

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia UDT na podesty ruchome w naszym ośrodku szkoleniowym Kurso – dzięki naszemu doświadczeniu, nowoczesnemu zapleczu i wykwalifikowanym kadrom nauka z nami jest zawsze tak skuteczna i uzyskanie odpowiednich uprawnień nie stanowi żadnego problemu.

Nasz kurs na podesty ruchome – kurs na zwyżki odpowiada wymaganiom Urzędu Dozoru Technicznego i pozwala na uzyskanie uprawnień ważnych na terenie całego kraju.

Cel szkolenia

Głównym celem jest przekazanie uczestnikom zajęć wiadomości teoretycznych dotyczących obsługi urządzeń takich jak podest ruchomy przejezdny: wolnobieżny, samojezdny, przewoźny, a także podest ruchomy wiszący, masztowy i stacjonarny, oraz przeprowadzenie zajęć praktycznych w ramach obsługi tego rodzaju sprzętu. Zajęcia służą przygotowaniu do egzaminu UDT w celu uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi wyżej wymienionych urządzeń.

Kategorie uprawnień na podesty ruchome:

  • I P – podesty ruchome przejezdne: wolnobieżne, samojezdne montowane na pojeździe, przewoźne
  • II P – podesty ruchome: wiszące, masztowe, stacjonarne

Program szkolenia

W ramach prowadzonych przez nas zajęć poruszamy kompleksową tematykę, dotyczącą urządzeń, co pozwala nam na pełne przygotowanie naszych kursantów do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Nasz program obejmuje między innymi informacje takie jak:

  • podest ruchomy – rodzaje urządzeń i ich budowa
  • dozór techniczny urządzenia zgodnie z wymogami UDT
  • obowiązki operatora – przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy i po jej zakończeniu
  • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

  • ukończone 18 lat
  • co najmniej wykształcenie podstawowe
  • stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku operatora potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim

Razem z Kurso można zdobyć uprawnienia UDT na podesty ruchome w ramach zajęć prowadzonych w formie otwartej – dla każdego zainteresowanego, a także zamkniętej – dla grup zorganizowanych. W przypadku chęci organizacji zajęć zamkniętych UDT, szkolenia jesteśmy w stanie zrealizować w dowolnym miejscu i czasie uzgodnionym z klientem.

Zapraszamy serdecznie na nasz kurs UDT na podesty ruchome – w razie dodatkowych pytań zawsze jesteśmy do dyspozycji!

Powiązane artykuły::

Zapisz się na rozmowę
Podaj nam numer kontaktowy
7 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38