...
Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Publikacje

Spawanie – podstawowe informacje

Spawanie polega na miejscowym stopieniu i zestaleniu materiałów. Połączenia spawane dotyczą przede wszystkim łączenia metali, głównie stali, ale również tworzyw sztucznych.

Przy spawaniu wykorzystuje się dodatkowe spoiwo spawalnicze, które stapia się z materiałem rodzimym i wypełnia spoinę.

Obecnie stosuje się różne metody spawania – najbardziej popularne z nich to spawanie gazowe oraz spawanie elektryczne z wykorzystaniem spawarki. Wyróżnia się również takie metody spawania jak: elektrogazowe, elektronowe, laserowe, plazmowe, żużlowe, łukowo-wodorowe, hybrydowe, termitowe.

Spawanie jest jedną z podstawowych czynności przy tworzeniu różnego rodzaju konstrukcji metalowych oraz ich napraw. Również wykorzystywane jest przy naprawach maszyn i urządzeń.

Do prowadzenia czynności w tym zakresie potrzebne są uprawnienia do spawania. Można uzyskać je po wzięciu udziału w specjalnym szkoleniu spawalniczym, które przekazuje informacje dotyczące tej metody łączenia materiałów, a także włącza zajęcia praktyczne. Po zakończeniu nauki kursant podchodzi do egzaminu. Jego pozytywne zaliczenie nadaje uprawnienia.

Powiązane artykuły::

Zapisz się na rozmowę
Podaj nam numer kontaktowy
15 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38