...
Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Publikacje

pracownik na rusztowaniu

Prace wysokościowe w budownictwie i przemyśle

Prace wysokościowe należą do jednych z najniebezpieczniejszych i wymagają specjalistycznych uprawnień.  

Prace wysokościowe wykonują m.in.: 

 • alpiniści przemysłowi (mycie okien, wieszanie billboardów, odśnieżanie dachów); 
 • monterzy rusztowań; 
 • pracownicy budowlani (przy elewacjach);
 • elektrycy (np. przy wieżach elektrycznych). 

Kto może wykonywać prace na wysokościach? 

Prace wysokościowe są to prace z wykorzystaniem rusztowań, konstrukcji budowlanych, drabin oraz innych podwyższeń, które znajdują się na wysokości przynajmniej jednego metra od podłogi lub terenu. 

Prace na wysokościach mogą wykonywać osoby, które spełniają następujące zasady.

pracownik wykonujący pracę na wysokości
 1. Posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na wysokościach. Niezbędny jest zapis czy prace będą wykonywane na wysokości powyżej, czy poniżej 3 metrów.  
 1. Odbyły szkolenie z zakresu BHP oraz szkolenie charakterystyczne dla wykonywanego stanowiska. 
 1. Pracodawca zapewnił im środki ochrony indywidualnej oraz wiedzę, jak się nimi posługiwać.  
 1. Znają ryzyko charakterystyczne dla wykonywanej pracy.  

Jakie obowiązki ma pracodawca? 

Prace na wysokościach zaliczane są do szczególnie niebezpiecznych, z czego wynika, że pracodawca ma szereg obowiązków, które regulują bezpieczne wykonywanie pracy przez pracowników.

 1. Zapewnienie osobom wyznaczonym funkcję pełnienia nadzoru nad pracami na wysokościach. 
 1. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.  
 1. Przekazanie instruktażu stanowiskowego. 

Jakie są przyczyny upadków?   

 1. Niska świadomość możliwych zagrożeń. 
 1. Brak szczegółowego rozplanowania pracy na wysokościach. 
 1. Brak szkoleń i instruktażu pracy. 
 1. Niewystarczający nadzór nad osobami, które pracują na wysokościach. 
 1. Zły stan techniczny sprzętu chroniącego. 
 1. Brak sprzętu zabezpieczającego. 
 1. Nieodpowiednie użytkowanie sprzętu ochronnego. 

Prace na wysokościach wiążą się z ogromną odpowiedzialnością zarówno ze strony pracownika, jak i pracodawcy. Aby praca była wykonywana bezpiecznie, muszą zostać zachowane zasady BHP, ale również pracodawca powinien zapewnić niezbędne środki ochronne i szkolenia swojemu pracownikowi.  

pracownicy na wysokości

Alpinizm przemysłowy 

Coraz większą popularnością cieszy się zawód alpinisty przemysłowego. Alpiniści przemysłowi zajmują się m.in. myciem okien wieżowców, odśnieżaniem dachów, wieszaniem billboardów, czyszczeniem rynien, pracami na wieżach elektrycznych. Do wykonywania tego zawodu niezbędne jest zdobycie specjalistycznych uprawnień i przeszkolenie. Kwalifikacje alpinistów wysokościowych ważne są przez 3 lata. Programy szkoleniowe na prace wysokościowe oferują teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu. Opracowane są zagadnienia z zakresu: podstaw prawnych, przygotowania do pracy, sprzętu i zasad asekuracji, BHP, zasad postępowania w przypadku upadku z wysokości.  

Pytania i odpowiedzi

Jakie prace zalicza się do prac wysokościowych? 

Prace na wysokościach to m.in. alpinizm przemysłowy oraz prace na rusztowaniach, stropach, kominach, drabinach czy słupach energetycznych.  

Jakie są przyczyny upadków z wysokości? 

Do najczęściej występujących przyczyn upadków z wysokości zalicza się: brak odpowiedzialności ze strony pracodawcy i niestosowanie się do obowiązków, jakie powinien wypełnić w stosunku do pracowników, tj. instruktaż i przeszkolenie oraz zapewnienie im SOI (Środków Ochrony Indywidualnej). Inne przyczyny to: brak osoby nadzorującej, zły stan bądź niekompletny sprzęt wspinaczkowy i asekuracyjny, brak zabezpieczeń, niska świadomość pracowników, brak planu pracy.  

Jak długo ważne są uprawnienia na prace wysokościowe?

Kwalifikacje na wykonywanie prac wysokościowych ważne są przez 3 lata. Po ich upływie należy odbyć szkolenie w celu przypomnienia i zaktualizowania wiedzy. Zaświadczenie kwalifikacyjne otrzymuje się po zdaniu egzaminu państwowego. 

Jakie obowiązki ma pracodawca w stosunku do pracowników wysokościowych?

Do obowiązków pracodawcy należy, m.in. przeszkolenie i poinstruowanie pracowników z zakresu pracy wysokościowych i użytkowania sprzętu, wyznaczenie nadzorcy prac oraz zapewnienie środków ochrony indywidualnej każdemu pracownikowi. 

Powiązane artykuły::

Zapisz się na rozmowę
Podaj nam numer kontaktowy
24 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38