...
Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Kurs na palacza pieców CO 

Sylwetka, zawodowy palacz

O szkoleniu w KURSO

Zapraszamy do naszego ośrodka szkoleniowego KURSO. Oferujemy szeroki zakres szkoleń m.in. na palacza pieców CO. Dzięki nam zdobędziesz nowe kwalifikacje zawodowe i poszerzysz swoje możliwości na rynku pracy. 

W zawodzie palacza rozróżnia się dwa podstawowe stanowiska pracy, a mianowicie:  

 • palacz kotłów centralnego ogrzewania gazowego – osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za obsługę kotłów opalanych paliwami gazowymi takimi jak biogaz, gaz ziemny, propan–butan;  
 • palacz kotłów centralnego ogrzewania wodnych rusztowych – osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za obsługę kotłów opalanych paliwem stałym.  

Zagadnienia omawiane na szkoleniu 

 • Kontrola eksploatacji urządzeń oczyszczających i odprowadzających spaliny. 
 • Utrzymywanie w stałej sprawności technicznej kotłów oraz urządzeń kontrolno- pomiarowych, pomocniczych i zabezpieczających. 
 • Odczytywanie i sprawdzanie wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej. 
 • Nadzorowanie przebiegu procesu technologicznego. 
 • Sterowanie i nadzorowanie procesem uruchamiania i pracy kotłów centralnego ogrzewania oraz pracy różnych systemów dostarczania paliwa. 
 • Monitorowanie ciśnienia, temperatury i miernika ciągu powietrza oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. 
 • Ustawianie optymalnych parametrów pracy kotła. 
 • Sprawdzanie stanu technicznego kotła i urządzeń pomocniczych. 
 • Uszczelnianie rur i łączników oraz sprawdzanie szczelności wewnętrznych instalacji. 
 • Uzupełnianie substancji do regeneracji złoża w instalacjach zmiękczających wodę. 
 • Obsługiwanie kotłów centralnego ogrzewania. 
 • Kontrolowanie pracy kotłów centralnego ogrzewania 
 • Dokumentowanie obsługi kotłów centralnego ogrzewania. 

Wymagania stawiane przyszłym palaczom 

Piece CO

Kandydat, który chciałby podjąć pracę palacza, powinien mieć ukończone 18 lat, posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. Jeśli chodzi o obsługę kotłów gazowych o mocy powyżej 50 kW, konieczne jest posiadanie uprawnień energetyczno–eksploatacyjnych, czyli świadectwa kwalifikacyjnego z zakresu wykonywania czynności obsługi kotłów wodnych na paliwa gazowe.  

Egzamin 

Zakończenie kursu wiąże się z przystąpieniem do egzaminu końcowego, który będzie odbywał się przed komisją kwalifikacyjną.  

Jakie uprawnienia można zdobyć podczas kursu?  

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie otrzymuje się uprawnienia do wykonywania prac związanych z obsługą, konserwacją, remontem i montażem urządzeń, instalacji, a także sieci cieplnych. 

Kurs: Palacz pieców CO, w tym obsługa kotłów wodnych. 
Forma: Stacjonarna/online. 
Miejsce prowadzenia: Na terenie całej Polski. 
Cena: Cenę ustalamy telefonicznie. 
Zgłoszenia: Informacje na temat kursu znajdują się na stronie KURSO. 
Data: Datę ustalamy indywidualnie. 
Obraz z napisem kurs

Kurs na uprawnienia cieplne G2 

Oprócz kursu na palacza kotłów CO, zachęcamy również do skorzystania z naszego szkolenia G2, przeznaczonego również dla osób ubiegających się o uprawnienia palacza. Kurs na uprawnienia cieplne G2, ma na celu podwyższenie kompetencji zawodowych kursanta. Na obecnym rynku pracy odnotowano duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów branży energetycznej. Pracodawcy wymagają nie tylko doświadczenia, ale również udokumentowanej wiedzy teoretycznej. Nasz kurs pozwala na zdobycie niezbędnych informacji oraz na przygotowanie na najwyższym poziomie do egzaminu na uprawnienia cieplne. Szkolenie powstało z myślą o wszystkich pracownikach stykających się z eksploatacją, dozorem urządzeń, instalacjami oraz sieciami cieplnymi wytwarzającymi, przetwarzającymi, przesyłającymi i zużywającymi ciepło oraz innymi urządzeniami energetycznymi.  

Do kogo kierowany jest kurs?

Kurs dedykowany jest wszystkim osobom, pragnącym podwyższyć swoje kompetencje oraz chcącym zdobyć wiedzę w tym zakresie. Szkolenia przeznaczone są również dla pracowników oraz przedsiębiorców, a także dla firm inwestujących w zwiększenie kompetencji swoich pracowników. Szkolenie G2 polecane jest osobom wykonującym zadania z zakresu prawidłowej eksploatacji, dozoru urządzeń, instalacji, a także sieci energetycznych. 

Grafika reklamująca kurs

Zapisz się na rozmowę
Podaj nam numer kontaktowy
1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38