Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Palacz pieców CO

Sylwetka, zawodowy palacz?

Do głównych zadań palacza należy: kontrola eksploatacji urządzeń oczyszczających i odprowadzających spaliny, utrzymywanie w stałej sprawności technicznej kotłów oraz urządzeń kontrolno- pomiarowych, pomocniczych i zabezpieczających, odczytywanie i sprawdzanie wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej, nadzorowanie przebiegu procesu technologicznego, sterowanie i nadzorowanie procesem uruchomiania i pracy kotłów centralnego ogrzewania oraz pracy różnych systemów dostarczania paliwa, monitorowanie ciśnienia, temperatury i miernika ciągu powietrza oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, ustawianie optymalnych parametrów pracy kotła, sprawdzanie stanu technicznego kotła i urządzeń pomocniczych, uszczelnianie rur i łączników oraz sprawdzanie szczelności wewnętrznych instalacji, uzupełnianie substancji do regeneracji złoża w instalacjach zmiękczających wodę, obsługiwanie kotłów centralnego ogrzewania, kontrolowanie pracy kotłów centralnego ogrzewania, dokumentowanie obsługi kotłów centralnego ogrzewania, przestrzeganie zasad BHP. W zawodzie palacza rozróżnia się dwa podstawowe stanowiska pracy, a mianowicie: palacz kotłów centralnego ogrzewania gazowych – osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest za obsługę kotłów opalanych paliwami gazowymi takimi jak biogaz, gaz ziemny, propan-butan. Palacz kotłów centralnego ogrzewania wodnych rusztowych – osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest za obsługę kotłów opalanych paliwem stałym.

Wymagania stawiane przyszłym palaczom.

Kandydat, chcący podjąć pracę palacza, powinien mieć ukończone 18 lat, posiadać bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.  Jeśli chodzi o obsługę kotłów gazowych o mocy powyżej 50 kW konieczne jest posiadanie uprawnień energetyczno-eksploatacyjnych, czyli świadectwa kwalifikacyjnego z zakresu wykonywania czynności obsługi kotłów wodnych na paliwa gazowe.  Szkolenie na palacz pieców CO Pozytywne zakończenie kursu wiąże się z przystąpieniem do egzaminu, który będzie miał charakter zdalny oraz będzie odbywał się przed komisją kwalifikacyjną. Jakie uprawnienia można zdobyć podczas kursu?

Piece CO.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie otrzymuje się uprawnienia do wykonywania prac związanych z obsługą, konserwacją, remontem i montażem urządzeń, instalacji, a także sieci cieplnych.

Kurs:Palacz pieców CO, w tym obsługa kotłów wodnych
Forma:Niestacjonarna/ online
Miejsce prowadzenia:Na terenie całej Polski
Cena:Cennik dostępny na naszej stronie internetowej.
Zgłoszenia:Informacje na  temat kursu  znajdują się na stronie KURSO!
Data:Harmonogram zajęć dostępny na naszej stronie internetowej.

Obraz z napisem kurs.Oprócz kursu na palacza kotłów CO zachęcamy również do skorzystania z naszego kurs G2 przeznaczonego również dla osób ubiegających się o uprawnienia palacza. Kurs na uprawnienia cieplne G2 ma na celu podwyższenie kompetencji zawodowych kursanta. Na obecnym rynku pracy odnotowano duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów branży energetycznej. Pracodawcy z tej branży wymagają nie tylko doświadczenia, ale również udokumentowanej wiedzy teoretycznej. Nasz kurs pozwala na zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz na przygotowanie na najwyższym poziomie do egzaminu  na uprawnienia cieplne. Szkolenie powstało z myślą o wszystkich pracownikach na co dzień stykających się z eksploatacją, dozorem urządzeń, instalacjami oraz sieciami cieplnymi wytwarzającymi, przetwarzającymi, przesyłającymi i zużywającymi ciepło oraz innymi urządzeniami energetycznymi. Kurs dedykowany jest wszystkim osobom pragnącym podwyższyć swoje kompetencje oraz chcącym zdobyć wiedzę w tym zakresie. Kursy przeznaczone są również dla pracowników oraz przedsiębiorców, a także dla firm inwestujących w zwiększenie kompetencji swoich pracowników. Szkolenie G2 polecane jest osobą wykonującym zadania z zakresu prawidłowej eksploatacji, dozoru urządzeń, instalacji a także sieci energetycznych.


Więcej informacji:

Zapisz się na rozmowę
Podaj nam numer kontaktowy
8 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38