...
Školiace stredisko - KURSO

Publikacje

Zváranie - základné informácie

Zváranie je jednou zo základných technológií používaných na trvalé spájanie komponentov, najmä častí zariadení a konštrukcií z kovu alebo plastu. Používa sa aj zváranie sklo-kov.

Proces zvárania zahŕňa zahrievanie vzájomne sa dotýkajúcich povrchov, aby sa stali plastickými alebo podobnými cestám, a potom sa povrchy stlačia, aby sa spojili. V závislosti od metódy zvárania sa môžu povrchy najprv pritlačiť k sebe a potom zahriať. Počas procesu sa plastifikuje len povrch dielov na rozhraní.

Jednou z najčastejšie používaných metód zvárania je zváranie elektrickým odporom, inak známe ako odporové zváranie, ale používajú sa aj iné typy metód vrátane ohniskového, trecieho, indukčného, skratového a zvárania horúcou doskou.

Na to, aby ste mohli zváranie vykonávať profesionálne, je potrebné byť riadne vyškolený a certifikovaný. Príďte na kurzy zvárania do nášho centra Kurso!

Súvisiace články::

Prihláste sa na pohovor
Poskytnite nám svoje kontaktné číslo
30 ľudia si dnes objednali hovor

V blízkej budúcnosti vám zavoláme

REGISTRÁCIA: +48 22 208 38 38