...
Školiace stredisko - KURSO

Publikacje

Zváranie - základné informácie

Zváranie zahŕňa miestne tavenie a tuhnutie materiálov. Zvárané spoje sa týkajú predovšetkým spájania kovov, najmä ocele, ale aj plastov.

Pri zváraní sa používa prídavný zvárací prídavok, ktorý sa spojí s východiskovým materiálom a vyplní zvar.

V súčasnosti sa používajú rôzne metódy zvárania - najbežnejšie sú zváranie plynom a elektrické zváranie pomocou zváračky. Existujú aj také metódy zvárania ako elektroplynové, elektrónové, laserové, plazmové, troskové, vodíkové oblúkové, hybridné, termitové.

Zváranie je jednou zo základných činností pri vytváraní rôznych typov kovových konštrukcií a ich opravách. Používa sa aj pri opravách strojov a zariadení.

Na vykonávanie činností v tejto oblasti je potrebný zváračský preukaz. Tie možno získať po absolvovaní špeciálneho kurzu zvárania, ktorý poskytuje informácie o tomto spôsobe spájania materiálov a zahŕňa aj praktické lekcie. Na konci kurzu účastník absolvuje skúšku. Jeho úspešné absolvovanie udeľuje licenciu.

Súvisiace články::

Prihláste sa na pohovor
Poskytnite nám svoje kontaktné číslo
19 ľudia si dnes objednali hovor

V blízkej budúcnosti vám zavoláme

REGISTRÁCIA: +48 22 208 38 38