...
Školiace stredisko - KURSO

Kurzy údržby UDT

Odporúčame vám využiť naše kurzy pre správcov UDT -. mobilné platformyžeriavyžeriavy, vysokozdvižné vozíky, žeriavy, teleskopické nakladače, HDS.

Kurz údržby UDT

Organizujeme kurzy určené pre údržbárov zariadení podliehajúcich technickému dozoru. Naše kurzy pre údržbárov UDT vám umožnia získať komplexnú prípravu na údržbu manipulačných zariadení (UTB).

Organizujeme kurzy určené pre údržbárov zariadení, ako napríklad:

 • žeriavy - výťahy
 • teleskopické manipulátory
 • mobilné platformy
 • žeriavy
 • navijaky
 • zdvíhadlá
 • vysokozdvižné vozíky
 • žeriavy
 • Žeriavy HDS

Program odbornej prípravy

Naše kurzy pre operátorov údržby manipulačných zariadení sú organizované v súlade s požiadavkami Úradu technickej inšpekcie. Výučba je rozdelená na dve časti - teoretickú a praktickú, a preto vás komplexne pripraví na skúšku pred komisiou UDT.

Na hodinách sa venujeme témam ako:

 • konštrukcia zariadenia a jeho súčastí a prevádzkových mechanizmov
 • zodpovednosti pracovníka údržby
 • vedenie knihy prevádzky a údržby
 • organizácia a zásady technického dozoru
 • núdzové postupy
 • zdravotné a bezpečnostné predpisy

Podmienky účasti na školení:

 • najmenej 18 rokov
 • aspoň základné vzdelanie
 • zdravotná spôsobilosť na pozíciu operátora potvrdená lekárom

Triedy sú k dispozícii v otvorenom formáte - aktuálne termíny nájdete na našej webovej stránke. Sme schopní zorganizovať ich aj v uzavretom formáte - cestujeme do miest našich klientov a organizujeme kurzy v dohodnutých termínoch.

Využite naše kurzy pre údržbárov manipulačných zariadení v spoločnosti Kurso!


Prihláste sa na pohovor
Poskytnite nám svoje kontaktné číslo
14 ľudia si dnes objednali hovor

V blízkej budúcnosti vám zavoláme

REGISTRÁCIA: +48 22 208 38 38