...
Školiace stredisko - KURSO

Chcete mať kvalifikáciu na obsluhu kompresora?

Firma KURSO ponúka kurz v oblasti obsluhy kompresorov. Vďaka školeniu v našej spoločnosti sa naučíte bezpečne a efektívne obsluhovať kompresor. Pod drobnohľadom našich zamestnancov si môžete zakúpiť akýkoľvek typ systému stlačeného vzduchu na prevádzku a údržbu.

Prečo licencia na kompresor?

Kompresory, kompresory, dýzy, dúchadlá a iné inštalácie stlačeného vzduchu sú zariadenia s veľmi širokým rozsahom použitia. Špecializované kompresory nájdete prakticky v každom autoservise. Kompresory majú svoje miesto nielen u mechanikov, nájdete ich v podstate všade tam, kde je potrebný stlačený vzduch. Takéto inštalácie sa používajú aj pri tlakovom lakovaní alebo pri manipulácii s pneumatickým náradím.

Vo všetkých týchto prípadoch si môžete nájsť prácu ako inštalatér a technik údržby systémov stlačeného vzduchu. Preto stojí za zváženie zvýšenie vašej kvalifikácie na obsluhu kompresora

Ako vyzerá kompresorový kurz?

Sprężarki zaliczają się w Polsce do urządzeń objętych dozorem technicznym. Znaczy to, że do ich obsługi należy posiadać odpowiednie uprawnienia. Aby zdobyć odpowiednie kwalifikacje, należy najpierw odbyć odpowiednie przeszkolenie i ukończyć z pozytywnym wynikiem egzamin końcowy przed komisją powołaną przez URE.

Kurz kompresora pozostáva z dvoch častí – teoretickej a praktickej. V teoretickej časti študenti absolvujú prednášky o bezpečnej prevádzke a údržbe zariadenia. Medzi témy diskutované na KURSO patria:

 • Právne akty upravujúce prevádzku a údržbu zariadení na stlačený vzduch;
 • Typy kompresorov a princípy ich činnosti;
 • Spustenie a zastavenie práce s kompresorom;
 • Vedenie technickej dokumentácie pre údržbu kompresora;
 • Požiadavky na tlakové nádoby vyplývajúce z predpisov UDT;
 • Regulácia výkonu kompresora;
 • Automatická regulácia tlaku;
 • Predpisy BOZP.

Následne si v praktickej časti budete môcť nadobudnuté vedomosti precvičiť v kontrolovanom prostredí. Tu majú účastníci možnosť dozvedieť sa o kompresore a špecifikáciách zariadení potrebných na jeho správnu údržbu. Spoločnosť KURSO v rámci ponuky poskytuje všetkým cvičencom prístup k pomôckam špeciálne prispôsobeným na tento druh cvičenia. Vďaka tomu môžu ľudia, ktorí sa zúčastňujú našich školení, s dôverou zložiť záverečnú skúšku.

Skúška je podobná výcviku, skladá sa z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti musia účastníci odpovedať na sériu otvorených a uzavretých otázok potvrdzujúcich ich znalosti o zásadách bezpečného používania kompresora. Potom v praktickej časti musia testujúci správne vykonať množstvo činností súvisiacich s údržbou a prevádzkou systému stlačeného vzduchu pred komisiou menovanou ÚDT. Cestujúci, ktorí absolvujú obe časti skúšky, získajú kvalifikáciu kompresora.

Data ważności uprawnień na sprężarkę wydawanych przez komisję powołaną przez URE wynosi 5 lat. Po tym okresie należy ponownie zdać egzamin z pozytywnym wynikiem, aby odnowić swoje uprawnienia.

Aký dlhý je kurz pre kompresor?

Dĺžka závisí od mnohých faktorov. Najdôležitejšia je tu úroveň skúseností každého účastníka. Naša spoločnosť ponúka školenie kompresorov pre ľudí bez praxe, ako aj pre tých, ktorí si chcú iba obnoviť svoju predtým získanú kvalifikáciu. V prípade ľudí učiacich sa od začiatku môže byť dĺžka takéhoto kurzu aj niekoľko desiatok hodín. Pre ľudí, ktorí si obnovujú len predtým získané povolenie, ponúka spoločnosť KURS expresné školenie, ktoré trvá jeden deň a končí v ten istý deň skúškou.

Termíny školení v KURSO sú variabilné. V prípade otvorených kurzov sa organizujú pravidelne počas celého roka. V prípade záujmu si pozrite harmonogram na našej stránke.

Okrem štandardných školení prebiehajúcich v pracovných dňoch je naša spoločnosť schopná prispôsobiť sa potrebám zákazníka. Ponúkame aj víkendové a večerné školenia, určené najmä pre ľudí pracujúcich alebo študujúcich v dennom režime. Vďaka kurzom v KURSO si každý môže rozšíriť svoje profesionálne predispozície

Kde sa konajú kurzy kompresorov?

Sídlo spoločnosti KURSO sa nachádza vo Varšave. Konajú sa tam aj kurzy, naša spoločnosť má však pobočky po celom Poľsku a naši zamestnanci môžu cestovať na školenia aj k jednotlivým klientom.

Teoretická časť môže navyše prebiehať prostredníctvom online vzdelávacej platformy KURSO. Pri niektorých kurzoch je možné celé školenie vrátane skúšky zrealizovať na diaľku. Pre viac informácií navštívte našu webovú stránku.

Kto sa môže prihlásiť?

Školenia, ktoré vedie KURSO, sa môže zúčastniť prakticky každý. Stačí splniť súbor základných podmienok:

 • 18 rokov alebo starší;
 • vzdelanie aspoň základné;
 • Neexistujú žiadne lekárske kontraindikácie pre prácu so zariadeniami na stlačený vzduch.

Naša spoločnosť ponúka ako otvorené kurzy, dostupné pre každého, tak aj súkromné kurzy, určené firmám ochotným rozširovať odborné kompetencie svojich zamestnancov.

V prípade otvorených kurzov sa cena a ich dĺžka odvíja od úrovne kurzu a jeho dĺžky. Ľuďom, ktorí sa chcú prihlásiť na otvorený kompresorový kurz v KURSO, odporúčame prečítať si rozvrh na našej webovej stránke.

Ľuďom, ktorí sú ochotní prihlásiť zamestnancov svojej spoločnosti do oblasti servisu kompresorov v KURSO, odporúčame kontaktovať našich konzultantov telefonicky. Cena či dĺžka kurzu závisí od mnohých detailov ako je počet účastníkov alebo miesto školenia, ceny pre firmy využívajúce služby KURSO sú kalkulované vždy individuálne. Spoločnosti, ktoré s KURSO nadviažu dlhšiu spoluprácu, navyše môžu počítať so zvýhodnenými sadzbami.


Prihláste sa na pohovor
Poskytnite nám svoje kontaktné číslo
17 ľudia si dnes objednali hovor

V blízkej budúcnosti vám zavoláme

REGISTRÁCIA: +48 22 208 38 38