Školiace stredisko - KURSO

Publikacje

Požiadavky, ktoré musí záujemca o prácu lešenára spĺňať

Pri prechádzke centrom veľkého mesta si môžete všimnúť lešenie každých niekoľko sto metrov. Používajú sa nielen na renováciu historických budov, ale aj na malé a veľké stavebné projekty, ako je výstavba rodinných a viacrodinných domov, skladov, hál a kancelárskych budov, ale aj na výstavbu koncertných pódií v oblasti podujatí a zábavy. Používajú ich aj upratovacie čaty (pri čistení alebo údržbe okien vo vysokých budovách). Lešenie sa používa aj pri prácach vykonávaných renovačnými, montážnymi a opravárenskými firmami - pri fotovoltaických inštaláciách, opravách striech alebo fasád a pri zatepľovaní budov. Každú z nich inštaluje osoba, ktorá je na to špeciálne vyškolená. Mnohé spoločnosti používajú lešenie. Vzhľadom na ich popularitu a rozšírené používanie potrebujú mnohé odvetvia odborníkov na ich inštaláciu. Preto sa oplatí stať sa lešenárom. Vzhľadom na neustále rastúci dopyt a ľahkosť, s akou možno nájsť prácu, sa oplatí zvážiť túto kariérnu cestu a absolvovať špecializovaný kurz montáže lešenia. V súčasnosti poľský trh práce pociťuje nedostatok odborníkov v tomto odvetví. Mnohí z nich odišli do zahraničia za lepším platom. To z neho robí zaujímavú možnosť pre tých, ktorí si chcú nájsť prácu v iných krajinách EÚ, ako aj v našej krajine, kde je na trhu práce nedostatok odborníkov v tejto oblasti. Pri zvažovaní odbornej prípravy a výbere novej kariérnej dráhy sa oplatí venovať pozornosť platu, ktorý môže okrem iného závisieť od skúseností a kvalifikácie zamestnanca, ale aj od miesta a veľkosti danej spoločnosti. Priemerný plat lešenára je približne 3 500 PLN brutto. V zahraničí, napr. v škandinávskych krajinách, je však možné nájsť oveľa vyššie platy a lepšie pracovné podmienky. 

Ak plánujete absolvovať kurz lešenára, bolo by vhodné mať odborné vzdelanie v oblasti stavebníctva, ale nie je to podmienkou. Kurz dokáže z úplného amatéra urobiť dobrého profesionála. Jeho absolvovanie môže zlepšiť vašu situáciu na trhu práce a zároveň vás naučí užitočným zručnostiam a poskytne vám potrebnú kvalifikáciu. Niekedy úrad práce poskytuje dotácie na školenia tohto druhu. Preto je vhodné mať to na pamäti. Nezabudnite, že táto pozícia zahŕňa prácu vo výškach, čo môže byť pre ľudí, ktorí sa vo výškach necítia príliš sebaisto, pomerne náročné. Základnými požiadavkami na absolvovanie kurzu sú vek minimálne 18 rokov, minimálne základné vzdelanie a aktuálne lekárske potvrdenie, ktoré preukazuje, že nemáte obmedzenie pre prácu vo výškach. Nemusíte spĺňať žiadne ďalšie podmienky ani podstupovať zložité postupy. 

 

V našom centre ponúkame kurz montéra lešenia, ktorý môžete absolvovať za veľmi výhodnú cenu vzhľadom na ceny našich konkurentov. Kurz sa skladá z praktickej a teoretickej časti. Uskutočňuje sa v našich špecializovaných školiacich zariadeniach. Úlohou našich kvalifikovaných inštruktorov je pripraviť účastníka na skúšku, ktorá sa koná pred určenou skúšobnou komisiou. Počas teoretickej časti skúšky musí uchádzač preukázať znalosť zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj schopnosť vypracovať technickú dokumentáciu a znalosť zásad konštrukcie rôznych typov lešení. Praktická časť skúšky zasa zahŕňa overenie praktických zručností pri práci, ktorá je špecifická pre lešenárov, vrátane správnej manipulácie so zariadením. Počas skúšky musíte predviesť montáž a demontáž lešenia a posúdiť stabilitu a bezpečnosť zmontovanej konštrukcie. Licenciu lešenára vydáva Inštitút pre mechanizovanú výstavbu a ťažbu hornín. Po úspešnom absolvovaní skúšky dostane každý účastník školenia brožúru Operátor lešenia. Preukaz je povinný pre každého, kto chce pracovať s montážou a demontážou kovového montážneho a stavebného lešenia. 

Čo dokáže montér lešenia, je uvedené v samotnom názve profesie. V praxi je však rozsah povinností oveľa širší, ako sa zdá. Zahŕňa montáž a demontáž príslušnej konštrukcie, ako aj predbežné plánovanie jej umiestnenia a zabezpečenie bezpečného používania zmontovaného lešenia. Nesprávne zmontované lešenie môže byť pre pracovníka na ňom mimoriadne nebezpečné, takže každá chyba môže skončiť tragicky. Toto povolanie je rozhodne veľmi zodpovedné. 

 

Inštalácia lešenia by sa mala vykonávať len v úplnom súlade s odporúčaniami výrobcu, aby sa zabezpečila požadovaná úroveň bezpečnosti. Pred montážou lešenia by sa mali skontrolovať všetky jeho komponenty, či nie sú kompletné a či nemajú chyby, napr. neobvyklý tvar. Je dôležité si uvedomiť, že prevzatie lešenia musí vykonať vedúci stavby alebo oprávnená osoba. Celý proces musí byť potvrdený záznamom v denníku pracoviska alebo prijímacím protokolom. Výrobca príslušného systému stanovuje postupnosť, ktorú musia lešenári dodržiavať. Vyrovnanie konštrukcie a správne ukotvenie je faktorom, ktorý zabezpečuje bezpečnú a bezproblémovú montáž. Je dôležité nezabudnúť na bezpečnostné prvky, ktoré sú súčasťou konkrétnej zostavy, ako sú zábradlia alebo siete. 

 

Montér lešenia je nepochybne zaujímavá kariérna dráha. Stojí to za to? Na túto otázku je potrebné odpovedať po zamyslení sa nad hlavnými bodmi uvedenými v texte vyššie. Práca lešenára nie je práca, ktorá si vyžaduje dlhé školenie, mnoho kvalifikácií a dlhoročné skúsenosti. Jediné, čo musíte urobiť, je získať správnu kvalifikáciu a vykonávať svoju prácu v súlade s predpismi a zásadami bezpečnosť. 

Súvisiace články::

Prihláste sa na pohovor
Poskytnite nám svoje kontaktné číslo
8 ľudia si dnes objednali hovor

V blízkej budúcnosti vám zavoláme

REGISTRÁCIA: +48 22 208 38 38