...
Školiace stredisko - KURSO

Publikacje

Povolenie na prevádzku žeriavov

Na obsluhu mostových žeriavov je potrebná kvalifikácia. Tie možno získať účasťou na špeciálnych školenia pre žeriavyktoré sa v súčasnosti organizujú v niekoľkých rôznych školiacich strediskách pôsobiacich po celom Poľsku.

Nároky sa udeľujú v dvoch kategóriách:

  • žeriavy, zdvíhadlá a navijaky na všeobecné použitie
  • žeriavy, kladkostroje a navijaky na všeobecné a špeciálne účely

Prvým krokom k získaniu preukazu je prihlásenie sa na školenie - to zahŕňa teoretickú výučbu, počas ktorej účastníci školenia získajú informácie o prevádzke zariadenia, jeho konštrukcii, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ďalšie dôležité informácie, ako aj praktickú výučbu, t. j. obsluhu žeriavu.

Na konci kurzu absolvujú účastníci teoretickú a praktickú skúšku pred komisiou Úradu technickej kontroly. Ak účastník úspešne absolvuje skúšku, získa príslušné oprávnenia na obsluhu žeriavov. Ak chcete pracovať mimo Poľska, je možné získať povolenie aj v iných jazykoch.

Súvisiace články::

Prihláste sa na pohovor
Poskytnite nám svoje kontaktné číslo
7 ľudia si dnes objednali hovor

V blízkej budúcnosti vám zavoláme

REGISTRÁCIA: +48 22 208 38 38