...
Školiace stredisko - KURSO

Kurz: technik údržby zariadení UDT

Medzi zariadenia na manipuláciu s materiálom patria okrem iného mostové žeriavy, mobilné plošiny, vysokozdvižné vozíky, žeriavy a žeriavy.

Kurz pripravuje účastníkov na prácu technikov údržby vybraných zariadení na manipuláciu s materiálom. Udržiavacia licencia sa získava na základe štátnej skúšky. V rámci kurzu ponúkame účastníkom možnosť absolvovať skúšku pred komisiou UDT vo vhodnom čase, v krátkom čase po ukončení kurzu. Naše centrum organizuje školenia v oblasti údržby UDT najobľúbenejších zariadení: mobilných plošín, vysokozdvižných vozíkov, žeriavov, mostových žeriavov, žeriavov a ďalších.

Údržba zariadení UDT

Údržbári zariadení pod technickým dohľadom sú zamestnaní na plný úväzok v továrňach, priemyselných závodoch, dopravných a stavebných spoločnostiach, prístavoch, lodeniciach a na iných miestach, kde sa používajú zariadenia, ako sú výťahy, žeriavy alebo vysokozdvižné vozíky. Technici údržby na plný úväzok zabezpečujú dobrý technický stav tohto zariadenia, vykonávajú kontroly a opravy.

Práca údržbára zariadení UDT sa môže vykonávať aj ako samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá vykonáva servis a poskytuje služby pre iné spoločnosti.

Licencia na údržbu zariadení UDT

Kurz údržby zariadení UDT je ukončený štátnou skúškou. Organizujeme ju po konzultácii s Úradom technickej kontroly, ktorý stanovuje termín a vykonáva teoretickú a praktickú skúšku. Náš program odbornej prípravy je v súlade s požiadavkami na skúšky tejto organizácie.

Po získaní kvalifikácie dostane konzervátor osvedčenie o kvalifikácii platné päť po sebe nasledujúcich rokov.

Kurzy pre údržbárov zariadení UDT vo Varšave a iných mestách

Naše kurzy údržby organizujeme v celom Poľsku: v našej centrále vo Varšave a v našich pobočkách. Máme tiež možnosť organizovať uzavreté školenia s účasťou zamestnancov danej spoločnosti - v takýchto prípadoch ponúkame cestovanie v rámci krajiny.

Aktuálne termíny a miesta školení poskytneme záujemcom po telefonickom alebo e-mailovom kontakte.

Program odbornej prípravy na údržbu manipulačných zariadení

Každý z dostupných kurzov odbornej prípravy sa venuje údržbe konkrétneho typu zariadenia. W Centrum KURSO organizujeme kurzy údržby týchto zariadení:

 • Vzdušné pracovné plošiny, nožnicové výťahy
 • Rôzne typy mobilných plošín: závesné, stožiarové, stacionárne, na železničných vozidlách
 • Žeriavy na všeobecné a/alebo špeciálne účely
 • Navijáky a kladkostroje na všeobecné a/alebo špeciálne účely
 • Všetky typy vysokozdvižných vozíkov
 • Žeriavy, žeriavy, mobilné žeriavy HDS

Štandardný kurz trvá približne 96 hodín a pozostáva z teoretickej aj praktickej výučby, ktorá je prípravou na skúšku, ktorá nasleduje po kurze. Pre tých, ktorí už majú skúsenosti s určitým typom zariadenia, sa inštruktor môže rozhodnúť skrátiť čas potrebný na získanie vedomostí a zručností.

Pri opravách a kontrolách zariadení pod dohľadom UDT sa musia dodržiavať tieto zdravotné a bezpečnostné pravidlá

Program aktivít zahŕňa okrem iného:

 • Typy zariadení, konštrukcia, prevádzka
 • Povinnosti pracovníka údržby
 • Technický dozor, zdravotné a bezpečnostné predpisy a iné
 • Metódy odstraňovania bežných porúch
 • Mechanické, elektrické, hydraulické
 • Metódy vykonávania technických kontrol
 • oboznámenie sa s návodom na používanie zariadenia
 • Príprava technickej dokumentácie

Kurzy sú otvorené pre všetkých dospelých, ktorí majú aspoň základné vzdelanie a sú v dobrom zdravotnom stave, aby mohli pracovať na zariadení. Odporúčajú sa základné mechanické, elektrické a hydraulické zručnosti.

 

 

 


Prihláste sa na pohovor
Poskytnite nám svoje kontaktné číslo
4 ľudia si dnes objednali hovor

V blízkej budúcnosti vám zavoláme

REGISTRÁCIA: +48 22 208 38 38