...
Školiace stredisko - KURSO

Stacionárne mobilné plošiny - kurz obsluhy so skúškou UDT

Ponúkame vám účasť na školení zameranom na prípravu účastníkov na prácu obsluhy stacionárnych plošín. Toto zariadenie sa široko používa v stavebníctve a renováciách, ako aj v skladoch a výrobných halách. Na ich obsluhu však potrebujete veľa znalostí o ich fungovaní a bezpečnostných pravidlách, ako aj praktické zručnosti. Tieto kvalifikácie môžete získať absolvovaním teoretických a praktických lekcií, ktoré pripravujú skúsení inštruktori z nášho centra. Súčasťou kurzu obsluhy stacionárnych pracovných plošín je skúška na získanie preukazu UDT.

Stacionárne mobilné výťahy - kurz prípravy na skúšku

V rámci kurzu sa účastníci oboznámia s otázkami, ako sú zásady bezpečnej prevádzky zariadenia, konštrukcia a používanie stacionárnej mobilnej plošiny, povinnosti obsluhy pri práci, používanie ochranných opatrení a zariadení a predpisy o technickom dozore. Okrem prednášok kurz zahŕňa aj praktické cvičenia, ktoré sa konajú na manévrovacom mieste s použitím vybavenia z našej základne.

Trvanie školenia sa líši - v závislosti od úrovne skúseností a potrieb skupiny. Ak sa školenia zúčastňujú ľudia so skúsenosťami v oblasti služieb, môže trvať len 10 hodín. To znamená, že na doplnenie aktualizovaných informácií potrebných na skúšku stačí aj 1 deň školenia. Trieda pre začiatočníkov zahŕňa celý rozsah materiálu a trvá 10 až 32 hodín.

Zameriavame sa na efektívne a praktické odborné vzdelávanie. Naši inštruktori majú skúsenosti s odovzdávaním vedomostí spôsobom, ktorý aktivizuje účastníkov. K praktickému osvojovaniu si operačných zručností pristupujeme individuálne a venujeme im toľko času, koľko účastníci školenia potrebujú. Vďaka tomu sa môžeme pochváliť vysokou úspešnosťou skúšok UDT v našich kurzoch obsluhy stacionárnych mobilných plošín.

Stacionárne mobilné výťahy: kurz verzus skúška

Absolvovanie výcvikového kurzu nie je rovnocenné so získaním kvalifikácie UDT. Školenia sú len prípravou na overenie kvalifikácie. S cieľom získať povolenia na mobilné platformyKurz pozostáva z teoretickej a praktickej skúšky, ktorú vykonávajú inšpektori UDT (z Varšavy alebo iného mesta, kde sa kurz koná). Následne dostanete osvedčenie o kvalifikácii vo forme plastovej karty, ktorá je dokladom potrebným na prijatie do zamestnania ako operátor. Osvedčenie je platné 10 rokov a vzťahuje sa na zariadenia kategórie II P: závesné a stacionárne plošiny.

Kurz "Stacionárne mobilné platformy" - Informácie pre účastníkov

  • Požiadavky: Podmienkou účasti je aspoň základné vzdelanie, vek minimálne 18 rokov a dobrý zdravotný stav potvrdený lekárskym potvrdením. Od účastníkov školenia nevyžadujeme žiadne skúsenosti ani prax v práci s týmto typom zariadenia.
  • Školenia pre firmy: na žiadosť firemných klientov môžeme zorganizovať kurzy na prípravu zamestnancov firiem na získanie kvalifikácie. Sme flexibilní, pokiaľ ide o termíny a miesto výučby. Podrobnosti si vyžiadajte telefonicky alebo e-mailom.
  • Ďalšie informácie o kurzoch pre mobilné platformy: cena, aktuálne termíny a miesto výučby, kontaktovaním nás priamo: e-mailom alebo telefonicky. Touto cestou prijímame aj prihlášky na kurzy.

Prihláste sa na pohovor
Poskytnite nám svoje kontaktné číslo
1 ľudia si dnes objednali hovor

V blízkej budúcnosti vám zavoláme

REGISTRÁCIA: +48 22 208 38 38