...
Školiace stredisko - KURSO

Kontrola spôsobilosti žeriavov - čo skontrolovať?

Prevádzka mostového žeriavu - denné kontroly výkonu

Najúčinnejším spôsobom, ako sa vyhnúť rizikám a znížiť ich pri práci s mostovým žeriavom, je dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Obsluha mostového žeriavu musí mať preukaz UDT na obsluhu zariadenia. Licencia na žeriavy sa získava počas školenia UDT.

Pred začatím práce musí žeriavnik vykonať kontrolu žeriavu, a to:

 • vizuálna kontrola účinnosti zariadenia
 • monitorovanie fungovania bezpečnostných mechanizmov

Práce sa môžu vykonávať len so žeriavmi, ktoré majú platné rozhodnutie UDT na prevádzku. Zariadenie nesmie byť poškodené alebo chybné.

Vizuálna kontrola výkonu zariadenia:

 • kontrola pracovného prostredia s cieľom zistiť, či existujú nejaké nové riziká pre prevádzku žeriava
 • Kontrola jazdnej dráhy zariadenia z hľadiska upevnenia komponentov, deformácie, vôle
 • kontrola technického stavu zariadenia, vrátane ovládacieho prívesku, úniku maziva a iných kvapalín
 • kontrola pojazdových kolies mosta a kladkostroja alebo navijaka
 • kontrola kábla alebo záťažového reťazca a jeho usporiadania v zásuvkách
 • skontrolujte stav uchopovacieho zariadenia
 • kontrola upevnenia bezpečnostných ochranných krytov
 • kontrola stavu výstražných značiek
 • kontrola, či sa na zariadení nevykonáva údržba alebo kontrola.

Kontrola fungovania rôznych bezpečnostných mechanizmov:

 • zapnutie hlavného vypínača
 • ak je zariadenie vybavené blokovacími zariadeniami, otvorte ich
 • prepnúť ovládanie kazety na spotrebič, ak ide o spotrebič
 • kontrola činnosti výstražných mechanizmov vrátane svetiel, zvukových signálov, výstražných svetiel
 • kontrola činnosti ovládacích zariadení
 • kontrola správneho fungovania tlačidla núdzového zastavenia
 • overenie, či pohyby zariadenia zodpovedajú údajom na ovládacom paneli
 • kontrola činnosti koncových spínačov na zdvíhacom mechanizme a na jazdných dráhach
 • kontrola funkcie bŕzd pri zaťažení
 • kontrola činnosti klznej spojky a obmedzovača zaťaženia

Nakoniec by mal prevádzkovateľ vykonať aj kontrolu výkonu hnacích mechanizmov prostredníctvom skúšobnej jazdy.


Prihláste sa na pohovor
Poskytnite nám svoje kontaktné číslo
24 ľudia si dnes objednali hovor

V blízkej budúcnosti vám zavoláme

REGISTRÁCIA: +48 22 208 38 38