...
Školiace stredisko - KURSO

Publikacje

Kvalifikácia v oblasti zvárania

Na vykonávanie zváračských prác je potrebná primeraná odborná príprava - prácu zvárača môže nájsť len riadne vyškolená a certifikovaná osoba.

V nariadení ministra hospodárstva z 27. apríla 2000 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pri zváraní (Zbierka zákonov č. 40, položka 470) sa uvádza, že zváračské práce by mali vykonávať len osoby, ktoré majú príslušné osvedčenie o zváračskej skúške, osvedčenie o školení alebo zváračskú knižku - tieto dokumenty musia byť vydané v súlade s predpismi a poľskými normami.

V Poľsku sú zvárači certifikovaní inštitúciami, ako sú:

  • Úrad technickej inšpekcie
  • Inštitút zvárania v Gliwiciach
  • Poľský lodný register

Zváračská kvalifikácia nie je rozhodujúca len z hľadiska oprávnenia pracovať, ale je aj akýmsi potvrdením odbornej kvalifikácie, preto je veľmi dôležité ju mať. Po udelení licencie ju nie je potrebné obnovovať. Pozývame vás, aby ste si pozreli našu ponuku zváračských kurzov - vďaka nim môžete získať komplexnú prípravu a bez problémov absolvovať a zložiť skúšku.

Súvisiace články::

Prihláste sa na pohovor
Poskytnite nám svoje kontaktné číslo
5 ľudia si dnes objednali hovor

V blízkej budúcnosti vám zavoláme

REGISTRÁCIA: +48 22 208 38 38