...
Školiace stredisko - KURSO

Publikacje

Základné informácie o prvej pomoci

Čo je to prvá pomoc?

Mimoriadne udalosti nás môžu kedykoľvek prekvapiť. Preto je dobré mať základné znalosti prvej pomoci.

Prvá pomoc je okamžitá starostlivosť o zranenú osobu alebo osobu, ktorá náhle potrebuje pomoc. Mala by sa použiť čo najskôr po nehode alebo úraze.Pomoc, ktorú poskytneme pred príchodom sanitky, je mimoriadne dôležitá. Môže zachrániť život zranenej osoby.

Ak poznáme zásady prvej pomoci, je pravdepodobnejšie, že podnikneme okamžité kroky na záchranu života a zdravia postihnutých. Pri poskytovaní prvej pomoci je dôležité zachovať pokoj a racionálne uvažovať. To nám pomôže poskytnúť zranenej osobe čo najlepšiu starostlivosť.

Poľské zákony umožňujú trest odňatia slobody až na tri roky v prípade, že neposkytneme takúto prvú pomoc. Samozrejme, existujú prípady, keď je ohrozené aj naše zdravie a život, a v takejto situácii nie sme povinní poskytnúť prvú pomoc.

Poskytovanie prvej pomoci pozostáva z niekoľkých prvkov, ako sú:

  • Ochrana života obete
  • Ochrana života pozorovateľa a záchrancu
  • Kontrola zabezpečenia lokality
  • Poskytovanie úľavy od bolesti
  • Zabránenie zhoršeniu stavu obete

Základné zásady prvej pomoci

Prvá pomoc by sa mala začať zaistením miesta nehody. Tým sa zabráni možnému príchodu ďalších obetí.

Volanie o pomoc

Kľúčom k úspechu je, aby sa o situáciu zaujímali ľudia z okolia. Môžu nám pomôcť konať. Kým príde profesionálna pomoc, každý pár rúk navyše bude mať cenu zlata.

Prieskum územia

Uistite sa, že poskytovanie pomoci bude pre vás bezpečné. Skontrolujte prípadné problémy, ako sú odhalené vodiče, škvrny, toxické výpary. Nezabudnite, že vaša bezpečnosť je rovnako dôležitá ako bezpečnosť obete.

Posúdenie situácie

Ak je zranený pri vedomí, zistite, čo sa mu stalo a čo sa stalo. Pýtajte sa na ďalšie otázky týkajúce sa alergií, liekov alebo chorôb. Tieto informácie budú dôležité, ak sa stav osoby zhorší alebo ak stratí vedomie. Ak je to možné, zapíšte si ho alebo si ho zapamätajte a v prípade potreby ho odovzdajte záchranárom.

V tejto fáze by sa malo rozhodnúť, či je potrebné privolať odbornú lekársku pomoc.

Ak sa zranený poranil sám, priložte mu obväz tak, že poranené miesto vopred očistíte.

Ak postihnutá osoba stratila vedomie, okamžite privolajte pomoc telefonicky 999 alebo 112.

Posúdenie životných funkcií zranenej osoby

Najprv skontrolujte dýchacie cesty, či je osoba pri vedomí a dýcha. Ak chcete skontrolovať dýchanie, jemne potraste postihnutým a dávajte mu krátke príkazy alebo sa pýtajte krátke otázky. Dýchacie cesty môžeme posúdiť tak, že skontrolujeme, či sa jazyk postihnutého nezavalil na zadnej strane hrdla.

Ďalším krokom je posúdenie dýchania. Skontrolujte, či sa hrudník zraneného dvíha. Nakloňte sa nad jeho tvár a zistite, či cítite jeho dych na svojom líci.

V tomto okamihu by sa malo rozhodnúť, či sa má obeť presunúť. V prípadoch, keď má postihnutý poranenú hlavu, krk alebo chrbát, môže jeho premiestňovanie výrazne zhoršiť jeho stav alebo dokonca spôsobiť smrť. Preto by sa o takomto kroku malo rozhodnúť len vtedy, ak ponechanie obete na mieste nehody predstavuje riziko pre jej zdravie a život.

Poskytovanie priamej pomoci

Pri poskytovaní prvej pomoci by sme mali podľa možnosti určiť osobu zodpovednú za privolanie príslušných služieb. V prípade, že sme na mieste iba my a obeť, ďalší postup závisí od povahy incidentu. Ak je potrebná okamžitá pomoc, ak zranený nedýcha, najprv ho stabilizujte a potom privolajte pomoc.

Prvá pomoc v prípade bezvedomia

Ak je postihnutý v bezvedomí a nedýcha, treba okamžite začať kardiopulmonálnu resuscitáciu.

Dôležitéže resuscitácia by sa mala vykonávať len vtedy, ak viete, ako ju správne vykonávať. Nesprávne vykonávanie resuscitácie môže byť pre obeť nebezpečné. Môžeme mu zlomiť rebrá alebo prepichnúť pľúca.

Ak zistíte, že dýchacie cesty obete sú zablokované, ale v hrdle obete spozorujete cudzí predmet, mali by ste vykonať Heimlichov chvat. Ide o tlak na bránicu, ktorý vytlačí predmet z priedušnice.

Nezabudnite pravidelne kontrolovať životné funkcie postihnutej osoby a nepodávajte žiadne tablety ani tekutiny osobe v bezvedomí.

Prvá pomoc v prípade krvácania

Keď je zranený pri vedomí, krváca a vy potrebujete chvíľu na nájdenie obväzu, môžete ho požiadať, aby si krvácajúce miesto pridržal rukou. Na obviazanie rany môžete použiť gázu, obväz alebo jednoduché tričko. Ak chcete ranu zabezpečiť obväzom, pritlačte krvácajúcu oblasť obväzom a potom ju obviažte obväzom. Je dôležité neznižovať tlak obväzu. Ak krvácanie pokračuje, pridajte ďalšiu vrstvu obväzu a viac zatlačte.

Ak je to možné, mali by sme pomáhať v latexových rukaviciach, ktoré nás ochránia pred možnými infekciami.

Kurz prvej pomoci

Znalosť prvej pomoci sa nám hodí v každodennom živote. Kedykoľvek môže dôjsť k nehode, pri ktorej je potrebná naša pomoc. Preto sa oplatí investovať do kurzu prvej pomoci. Na takomto kurze môžete získať komplexné vedomosti o prvej pomoci a certifikát o takomto školení. Takýto kurz môžete absolvovať na adrese Centrum KURSO. U nás získate nielen teoretické, ale aj praktické znalosti. Pozývame vás, aby ste sa pozreli na ponuku spoločnosti KURSO.

Súvisiace články::

Prihláste sa na pohovor
Poskytnite nám svoje kontaktné číslo
1 ľudia si dnes objednali hovor

V blízkej budúcnosti vám zavoláme

REGISTRÁCIA: +48 22 208 38 38