...
Školiace stredisko - KURSO

Školenie - Ochrana údajov

Vyzývame vás, aby ste sa prihlásili na školenie o ochrane údajov v naše centrum Kurso, ktoré zahŕňajú zmeny zavedené smernicou Európskej únie o RODO.

V našom centre poskytujeme kurzy najvyššej kvality - odporúčame vám využiť našu ponuku pred 25. májom 2018, keď nadobudnú účinnosť ustanovenia nového nariadenia EÚ.

Účel školenia

Témou hodiny je ochrana osobných údajov v súlade s nariadením EÚ RODO. Zavádza nové povinnosti pre prevádzkovateľov osobných údajov, ktoré sa okrem iného týkajú vedenia záznamov, vymenovania DPO - inšpektora pre ochranu údajov, práva na prístup k údajom.

Školenia sú určené najmä prevádzkovateľom osobných údajov a iným osobám, ktoré sa zaujímajú o problematiku ochrany osobných údajov.

Pokryté témy:

 • právne dôvody na spracovanie osobných údajov
 • základné definície ochrany údajov
 • úlohy prevádzkovateľa a kontrolóra údajov
 • postavenie a úlohy úradníka pre ochranu údajov
 • všeobecné podmienky ukladania správnych pokút
 • spracovateľ osobných údajov
 • právo dotknutej osoby na prístup k údajom
 • spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov
 • zaznamenávanie spracovateľských operácií
 • organizačná štruktúra na ochranu osobných údajov
 • podmienky udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov
 • zásady týkajúce sa spracovania osobných údajov

Hodiny zahŕňajú teóriu a prax. V cene kurzu je zahrnuté aj stravovanie a prestávka na obed.

Školenie - ochrana údajov sa koná v našom centre vo Varšave.

Pozývame vás, aby ste využili naše služby!


Prihláste sa na pohovor
Poskytnite nám svoje kontaktné číslo
1 ľudia si dnes objednali hovor

V blízkej budúcnosti vám zavoláme

REGISTRÁCIA: +48 22 208 38 38