...
Školiace stredisko - KURSO

Publikacje

Skúška G1, G2, G3

Na získanie oprávnenia na prácu so sieťami, inštaláciami a zariadeniami na spotrebu elektriny, tepla, ako aj plynných palív je potrebné absolvovať skúšku pred komisiou, ktorú si vyberie účastník kurzu, napr: SEP, PSE, SIMP, SITPS. SEP (Združenie poľských elektrotechnikov), Poľské združenie elektroinštalatérov (PSE), Združenie inžinierov a technikov potravinárskeho priemyslu (SITPS alebo SITSpoż), Združenie poľských strojných inžinierov (SIMP).

Tematický rozsah skúmania je vymedzený v ust. 6 ods. 2 nariadenia ministra hospodárstva, práce a sociálnej politiky z 28. apríla 2003 v závislosti od zariadení, vybavenia a sietí elektrickej energie, energie alebo plynu.

Počas skúšky sa uchádzač o certifikáciu môže stretnúť s týmito témami:

  • ustanovenia právnych predpisov - vrátane zákona o energetike, nariadenia (Zbierka zákonov 2005, č. 141, položka 1189) a nariadenia (Zbierka zákonov 2003, č. 89, položka 828)
  • normy
  • konštrukcia zariadenia
  • prevádzka zariadenia
  • zákonník práce
  • zásady prvej pomoci
  • pokyny pre prácu a spoločnosť

Ak chcete absolvovať skúšky SEP, PSE, SIMP, SITPS a ďalších komisií a úspešne ich absolvovať, môžete využiť našu ponuku. Našim zákazníkom poskytujeme komplexnú pomoc pri príprave na skúšky a spolu s komisiami organizujeme aj skúšky. Nemáte za čo!

Súvisiace články::

Prihláste sa na pohovor
Poskytnite nám svoje kontaktné číslo
10 ľudia si dnes objednali hovor

V blízkej budúcnosti vám zavoláme

REGISTRÁCIA: +48 22 208 38 38