...
Školiace stredisko - KURSO

Kurzy zvárania HS+HM+HMS

Organizujeme kurzy zvárania v kategóriách HS+HM+HMS, ktoré udeľujú kvalifikáciu BUG Gazobudowa a Úradu technickej kontroly.

Kurzy zvárania

V stredisku Kurso organizujeme kurzy zvárania v kategóriách zváranie na tupo s ohrievaným prvkom (HS), zváranie s ohrievaným prvkom v zásuvke (HMS) a zváranie elektrotvarovkou (HM), ako aj pre vedúcich zvárania termoplastov.

Naše najmodernejšie vybavenie a kvalifikovaný personál sú základom vysokej kvality služieb nášho centra - práve vďaka tomu sú naše kurzy zvárania také efektívne a ešte viac vám uľahčia získanie kvalifikácie udeľovanej spoločnosťou BUG Gazobudowa a Úradom technickej kontroly. Vďaka spolupráci s týmito inštitúciami sú naši frekventanti vždy komplexne a odborne pripravení na skúšky - vďaka tomu má naše centrum aj takú vysokú úspešnosť.

Ponúkame vám kurzy zvárania:

  • vykurovacie teleso na zadok (HS)
  • spojka (polyfúzia) vykurovacie teleso (HMS)
  • elektrofúzia (HM)
  • tupo, zásuvkovo a elektrospojkovo (licencia BUG Gazobudowa) (HS+HM+HMS)
  • zváranie na tupo a zváranie elektrotvarovkou (schválenie technickej inšpekcie) (HS+HM)
  • pre vedúcich pracovníkov zvárania termoplastov (HS+HM+HMS)

Všetky kurzy sú rozdelené na dve časti - teoretickú, počas ktorej účastníci získajú teoretické informácie týkajúce sa konkrétnych metód zvárania, a praktickú, ktorá sa zaoberá prácou so zváracími strojmi používanými pri uvedených činnostiach. Veľký dôraz sa kladie aj na zdravie a bezpečnosť.

Podmienky účasti na školení:

  • najmenej 18 rokov
  • aspoň základné vzdelanie
  • zdravotná spôsobilosť na pozíciu operátora potvrdená lekárom

Kurzy sú organizované ako otvorené kurzy, ktoré môžu absolvovať všetci záujemcovia, ktorí chcú získať zváračskú kvalifikáciu vo vyššie uvedených kategóriách, a tiež ako uzavreté kurzy, v ktorých sme schopní pripraviť kurzy zamerané na zákazníka v ľubovoľnom čase a na ľubovoľnom mieste.

Srdečne vás pozývame na naše kurzy zvárania na tupo, na zásuvku a zvárania elektrotvarovkou v naše centrum Kurso!

Prihláste sa na pohovor
Poskytnite nám svoje kontaktné číslo
31 ľudia si dnes objednali hovor

V blízkej budúcnosti vám zavoláme

REGISTRÁCIA: +48 22 208 38 38