Навчальний центр - КУРСО

Publikacje

наповнювач бака

Обладнання для наповнення та спорожнення резервуарів

Są to tak zwane nalewaki (inaczej NO), które podlegają Transportowemu Dozorowi Technicznemu (TDT). TDT jest to państwowa osoba prawna działająca w oparciu o ustawę z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym. Jest to jednostka dozoru technicznego i podlega ministrowi właściwemu do spraw transportu. Jej dozorowi podlegają urządzenia techniczne, które zostały zainstalowane, np. na terenie kolejowym, kolejowych pojazdach szynowych, bocznicach kolejowych oraz zbiorniki (w tym cysterny, które są wykorzystywane w ruchu drogowym, kolejowym oraz żegludze śródlądowej). 

Є приміщення для ремонту та спорожнення танків: 

наповнювач бака
 • przyrządy do opróżniania i napełniania zbiorników transportowych (w tym: ramiona przeładunkowe przeznaczone dla ciekłych, gazowych i stałych materiałów niebezpiecznych); 
 • portowe ramiona przeładunkowe (instalacje oraz systemy służące do napełniania statków żeglugi śródlądowej oraz morskiej, gazami lub materiałami ciekłymi); 
 • elastyczne przewody przeładunkowe; 
 • przyrządy do opróżniania oraz napełniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara. 

Opróżniane oraz napełniane są między innymi zbiorniki zawierające materiały niebezpieczne (trujące, palne żrące). Taka maszyna NO musi w sposób bezpieczny napełnić oraz opróżnić cysternę do zbiorników przechowywanych na obszarze magazynu surowców płynnych. W takim przypadku stacje UNO posiadają wiele rozwiązań elektronicznych oraz mechanicznych, które utrzymują wysoki poziom bezpieczeństwa (zarówno instalacji, jak i pracowników). 

Небезпечні матеріали 

Wspomniane surowce niebezpieczne są to ładunki albo przedmioty zawierające takie materiały, które mogą być zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka oraz środowiska naturalnego. Są to wszelkie przedmioty wybuchowe, gazy, nadtlenki organiczne, materiały promieniotwórcze, itp. Towary te możemy zakwalifikować na podstawie ich właściwości biologicznych, fizycznych, chemicznych, a także stwarzanego przez nie zagrożenia. Wyróżniamy ich następujące klasy:  

 1. Клас 1: materiały oraz przedmioty wybuchowe. Występuje tutaj zagrożenie, np. rozrzutem odłamków, pożarem czy masowym wybuchem. Są to między innymi petardy, flary, sztuczne ognie, granaty.  
 2. Клас 2всі гази. Існує небезпека отруєння, пожежі, вибуху, викиду газу під тиском. До них відносяться зріджені, розчинені, стиснуті гази або аерозольні контейнери. 
 3. Клас 3Легкозаймисті рідини. Існує ризик вибуху або пожежі. До них відносяться розчинники, алкогольні напої, фарби, смоли, клеї або консерванти для деревини.  
 4. Клас 4Це самореактивні, тверді і тверді десенсибілізовані та полімеризовані матеріали. Зазвичай вони мають форму порошку, пасти або гранул. Вони можуть спалахнути через тертя під час транспортування. Тому деякі з них потребують контрольованої температури під час транспортування.  
 5. Клас 5Це органічні пероксиди (виділяють велику кількість тепла при розкладанні. Їх самозаймання може відбуватися при сильних окислювальних властивостях) і окислювачів (сильна реакція при контакті з горючими матеріалами).  
 6. 6 клас: są to wszelkie materiały zakaźne (np. próbki diagnostyczne, odpady pooperacyjne lub medyczne), z którymi kontakt może skutkować groźną dla życia człowieka chorobą oraz materiały trujące (środki ochrony roślin, bakteriobójcze czy też substancje odgrzybiające), które mogą spowodować śmierć poprzez zatrucie. 
 7. 7 клас: do tej klasy należą wszystkie materiały promieniotwórcze. Są to np.  izotopowe czujniki dymu, paliwa jądrowe, które stwarzają zagrożenie napromieniowaniem. Jeżeli nie mamy specjalistycznego sprzętu, to jest ono niewyczuwalne i niewidoczne.  
 8. 8 класЦе все корозійно-активні матеріали. Контакт з ними може викликати хімічні опіки. До них відносяться відбілювачі, кислоти та луги. 
 9. 9 класрізні предмети та небезпечні матеріали. До цього класу відносяться матеріали, небезпека яких відрізняється від небезпеки класів 1-8.  

        Tak sklasyfikowane towary niebezpieczne, przy odpowiednim zapakowaniu oraz oznakowaniu, można transportować. Materiały niebezpieczne, aby były prawidłowo oznakowane powinny posiadać numer identyfikacji produktu (UN), a pojazd, który przewozi taki towar, powinien mieć odblaskową, pomarańczową tablicę informacyjną. Samochody, które przewożą towary niebezpieczne w cysternach lub luzem, muszą także posiadać tablice z numerami rozpoznawczymi zagrożenie. Natomiast kierowcy wraz z pracownikami, którzy zajmują się rozładunkiem oraz załadunkiem materiałów niebezpiecznych, mają obowiązek posiadać odpowiednie uprawnienia ADR. 

        Що таке ADR? 

        ADR jest to nazwa zaczerpnięta z języka angielskiego, która oznacza The European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. ADR jest to zatem umowa europejska (podpisane przez ponad 50 państw), która dotyczy przewozu towarów niebezpiecznych. Wymogiem jest, że kierowca przewożący substancje niebezpieczne ma obowiązek posiadać zaświadczenia ADR. 

        Навчання ADR, TDT 

        помаранчевий знак, що вказує на вибухонебезпечний предмет

        Celem takiego kursu ADR jest zaznajomienie kierowcy z zagrożeniami, jakie mogą wystąpić podczas przewozu materiałów niebezpiecznych, jak zminimalizować wypadek, a gdy już on nastąpi, to jakie kierowca ma podjąć działania, by zmniejszyć jego negatywne skutki. Kurs ADR porusza zagadnienia takie jak: zagadnienia związane z podziałami na klasy materiałów niebezpiecznych, tematykę przewozu materiałów wybuchowych, promieniotwórczych itp., rodzaje zagrożeń, co należy zrobić podczas wypadku, rodzaje wymaganej dokumentacji czy odpowiedzialności cywilnej.  

        Również osoby, które obsługują nalewaki (a one podlegają pod Transportowy Dozór Techniczny) muszą przejść szkolenie, zakończone egzaminem państwowym. Na kursie osoby dowiadują się: o materiałach niebezpiecznych i ich właściwościach chemicznych, jak obsługiwać maszyny typu UNO, na temat niezbędnych przepisów Bezpieczeństwa Higieny i Pracy oraz PPOŻ oraz o oznaczeniach i opisach na zbiornikach do transportu. Po zaliczonym egzaminie uczestnik otrzymuje ważne bezterminowo uprawnienia.  

        Кілька слів про заливальні машини 

        Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników to nalewaki. Aby je użytkować, tak jak napisane jest wcześniej, potrzeba odpowiednich kwalifikacji. Maszyny te są wykorzystywane zarówno w ruchu drogowym, kolejowym, jak i żegludze morskiej i śródlądowej. Zbudowane są z członów rurowych, połączonych obrotowymi zaworami, ograniczone zaworem oraz częścią łączącą z opróżnianym bądź napełnianym zbiornikiem.    

        Пов'язані статті:

        Запишіться на співбесіду
        Дайте нам контактний номер
        1 люди просили зателефонувати сьогодні

        Ми зателефонуємо вам якомога швидше

        ЗАПИСИ: +48 22 208 38 38