Publikacje

Uprawnienia do obsługi suwnic

Suwnice wymagają posiadania odpowiednich uprawnień do ich obsługi. Można uzyskać je poprze uczestnictwo w specjalnych szkoleniach na suwnice, które organizowane są obecnie w wielu różnych ośrodkach szkoleniowych działających w całej Polsce.

Uprawnienia nadawane są w dwóch kategoriach:

  • II S – suwnice, wciągniki i wciągarki obsługiwane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe
  • I S – suwnice, wciągniki i wciągarki obsługiwane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe

Pierwszym krokiem w celu otrzymania uprawnień jest zapisanie się na szkolenie – zawiera ono zarówno zajęcia teoretyczne, podczas których kursanci otrzymują informacje dotyczące obsługi urządzenia, jego konstrukcji, BHP i inne ważne informacje, jak i również zajęcia praktyczne, czyli obsługi suwnicy.

Po zakończeniu zajęć uczestnicy podchodzą do egzaminu z teorii i praktyki przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnik otrzymuje odpowiednie uprawnienia do obsługi suwnic, które ważne są bezterminowo. Istnieje także możliwość uzyskania uprawnień w innych językach, gdy chce się podjąć pracę poza granicami Polski.


Zapisz się na rozmowę

Podaj nam numer kontaktowy

11 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38