Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Publikacje

windy samochodowe

Jakim badaniom podlegają windy samochodowe

Windy samochodowe nazywane są również podestami załadowczymi. Są powszechnie stosowanymi urządzeniami dźwignicowymi, które montowane są w samochodach dostawczych oraz ciężarowych. Windy samochodowe to metalowe platformy, które pozwalają na rozładunek oraz załadunek towarów. Często przenoszone przez nie przedmioty są dużej masy oraz dużych rozmiarów. Zwykle wykonane są z wytrzymałych stopów metali. Uodparnia to je na potencjalne uszkodzenia mechaniczne. Najczęściej posiadają napęd hydrauliczny, który montowany jest w pojeździe.

Windy samochodowe są urządzeniami podlegającymi dozorowi technicznemu. Wyjątkiem są te, służące do transportu towarów, których udźwig wynosi mniej niż 250 kg. Wobec nich stosowana jest uproszczona forma dozoru. Nie jest wymagana ich rejestracja w Urzędzie Dozoru Technicznego. Konieczna jest jednak ich konserwacja przez odpowiednio wykwalifikowane do tego osoby.

 

 

Najczęściej występujące usterki

Do najbardziej powszechnych usterek wind załadowczych zaliczamy min.:

 • Uszkodzenia układu elektrycznego
 • Rozszczelnienie układu hydraulicznego
 • Uszkodzenie elementów sterujących

Tych usterek możemy uniknąć dzięki regularnym konserwacjom oraz serwisom urządzeń.

Kontrole okresowe wind samochodowych

Mimo, że windy samochodowe przystosowane są do ciężkiej pracy przy transporcie towarów, zdarza się, że ulegają awarii. W tym wypadku należy wezwać odpowiednio wykwalifikowany serwis. Jeżeli chcemy uniknąć potencjalnych awarii, należy regularnie przeprowadzać okresowe konserwacje urządzeń. Pozwoli nam to ustrzec się od kosztownych napraw oraz przestojów w wykonywanych pracach.

Kontrola okresowa wind samochodowych odbywa się według wskazań producenta. Szczegółowo sprawdza się min.:

 • Dokumentację oraz oznaczenia
 • Platformy
 • Urządzenia sterujące
 • Instalacje elektryczne
 • Siłowniki hydrauliczne
 • Przewody hydrauliczne

Kontrola kończy się testami praktycznymi oraz smarowaniem.

Dozór techniczny wind samochodowych

naprawa wind samochodowychWindy samochodowe o udźwigu do 250 kg, które służą do przemieszczania się osób podlegają już pełnemu dozorowi technicznemu.

Dozór techniczny wind samochodowych rozpoczyna się od zgłoszenia urządzenia do lokalnej jednostki UDT w celu rejestracji urządzeń. Po ich rejestracji konieczne jest wykonywanie regularnych przeglądów urządzeń. Podesty załadowcze podlegają przeglądom:

 • okresowym
 • doraźnym eksploatacyjnym
 • doraźnym powypadkowym i poawaryjnym – wyjątek stanowią windy podlegające uproszczonemu dozorowi technicznemu

Okresowe przeglądy techniczne należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją producenta. Wymagane jest ich wykonywanie co najmniej raz do roku. W celu zminimalizowania doraźnych przeglądów urządzeń, należy monitorować ich stan oraz prowadzić działania konserwacyjne i serwisowe. Dzięki temu ograniczymy koszty napraw oraz te, które wynikałyby z niemożliwości użytkowania windy samochodowej, unikniemy wtedy zbędnych napraw Pozwoli nam to również na ograniczenie kosztów występowania awarii.

Serwis wind samochodowych to nie tylko ich konserwacja i naprawa. Jest to również pomoc w zarejestrowaniu urządzeń w Urzędzie Dozoru Technicznego oraz wykonywaniu przeglądów technicznych oraz modernizacji wind samochodowych.

Dlaczego warto zlecić serwis wind samochodowych profesjonalnej firmie?

Kompleksowa naprawa oraz serwis wind samochodowych pozwala na zminimalizowanie ryzyka powstania niespodziewanych awarii czy usterek. Mogą one spowodować wyłączenie urządzenia z ruchu co z kolei może wiązać się z drogą naprawą oraz zastojem w pracach.

Windy samochodowe powinny mieć zapewnioną pełną opiekę serwisową. W ramach niej firmy serwisowe powinny zadbać o regularne przeglądy oraz niezbędne działania konserwacyjne. Dzięki temu możemy zachować możliwie jak największą dostępność wind oraz ograniczyć koszty ich użytkowania.

Powiązane artykuły::

Zapisz się na rozmowę
Podaj nam numer kontaktowy
12 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38