...
Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Kursy zgrzewania HS+HM+HMS

Organizujemy kursy zgrzewania w kategoriach HS+HM+HMS nadające uprawnienia BUG Gazobudowa oraz Urzędu Dozoru Technicznego.

Kursy zgrzewania

W ośrodku Kurso prowadzimy kursy zgrzewania w kategoriach zgrzewania doczołowego elementem grzejnym (HS), mufowego (polifuzyjnego) elementem grzejnym (HMS) oraz elektrooporowego (HM) oraz dla osób nadzorujących zgrzewanie termoplastycznych tworzyw sztucznych.

Nasze nowoczesne zaplecze i wykwalifikowana kadra to podstawa wysokiej jakości usług w naszym ośrodku – dzięki temu nasze kursy zgrzewania są tak efektowne i pozwalają na jeszcze prostsze uzyskanie uprawnień nadawanych przez BUG Gazobudowa oraz Urząd Dozoru Technicznego. Za sprawą współpracy z tymi instytucjami nasi kursanci są zawsze kompleksowo i profesjonalnie przygotowani do egzaminów – w efekcie również nasz ośrodek ma tak wysoki poziom zdawalności.

Dostępne są u nas kursy zgrzewania:

  • doczołowego elementem grzejnym (HS)
  • mufowego (polifuzyjnego) elementem grzejnym (HMS)
  • elektrooporowego (HM)
  • doczołowego, mufowego i elektrooporowego (uprawnienia BUG Gazobudowa) (HS+HM+HMS)
  • doczołowego i elektrooporowego (uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego) (HS+HM)
  • dla osób nadzorujących zgrzewanie termoplastycznych tworzyw sztucznych (HS+HM+HMS)

Wszystkie zajęcia są podzielone na dwie części – teoretyczną, podczas której uczestnicy otrzymują informacje teoretyczne związane z konkretnymi metodami zgrzewania, a także część praktyczną, która dotyczy pracy ze zgrzewarkami wykorzystywanymi w powyższych czynnościach. Duży nacisk kładziemy również na kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

  • ukończone 18 lat
  • co najmniej wykształcenie podstawowe
  • stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku operatora potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim

Kursy organizowane są jako otwarte – mogą skorzystać z nich wszystkie zainteresowane osoby, które chcą otrzymać uprawnienia do zgrzewania w wyżej wymienionych kategoriach, a także prowadzimy je jako zamknięte – w tym przypadku jesteśmy w stanie przygotować zajęcia skoncentrowane na wymaganiach klienta w dowolnym terminie i miejscu.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszych kursów zgrzewania doczołowego, mufowego i elektrooporowego w naszym ośrodku Kurso!

Zapisz się na rozmowę
Podaj nam numer kontaktowy
1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38