...
Mācību centrs - KURSO

Sprādziena riska novērtējums - mērķis un īstenošanas metodes

Sprādziena riska novērtējums - pamatinformācija

Dažās darba vietās var rasties sprādzienbīstamība. Tas galvenokārt ir saistīts ar attiecīgās darba vietas īpašībām un tajā izmantotajām iekārtām, vielām un maisījumiem.

Lai darba vietā notiktu sprādziens, ir jārada tā sauktā sprādzienbīstamā atmosfēra un jābūt uzliesmošanas avotam.

Kad ir nepieciešams veikt sprādziena riska novērtējumu?
Tajās darba vietās, kur pastāv sprādzienbīstamas vides risks, jāveic visaptverošs sprādzienbīstamības riska novērtējums.

Šo pienākumu nosaka ATEX Lietotāju direktīva 137 un ekonomikas ministra 2010. gada 8. jūlija noteikumi par minimālajām darba drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz sprādzienbīstamas vides rašanās iespēju darba vietā (2010. gada 30. jūlija Oficiālais Vēstnesis).

Novērtējot sprādziena risku, ņem vērā:

  • iekārtas darba vietā
  • izmantotās vielas un maisījumi
  • darba vietā notiekošie procesi un to mijiedarbība.
  • sprādzienbīstamas atmosfēras veidošanās iespējamība un tās rašanās ilgums.
  • aizdegšanās avotu iespējamība
  • iespējamā sprādziena seku apmēru.

Kad ir veikts sprādzienbīstamības riska novērtējums, var pieņemt lēmumus par atbilstošu sprādziendrošības risinājumu izstrādi darba vietā.

Pareizi veikts sprādzienbīstamības riska novērtējums efektīvi samazina bīstamību darba vietās, kur var rasties šāda bīstamība.


Pierakstīties uz interviju
Sniedziet mums savu kontakttālruni
41 cilvēki pasūtīja zvanu šodien

Mēs jums piezvanīsim tuvākajā laikā

REĢISTRĀCIJA: +48 22 208 38 38