...
Mācību centrs - KURSO

Visbiežāk izmantotās riska analīzes metodes - HAZOP un citas.

Riska analīze, pamatojoties uz dažādām metodoloģijām

Riska analīze ir darbība, kas vērsta uz riska negatīvās ietekmes samazināšanu, veicot darbības, kas maina riska līmeni. Analīze identificē, novērtē un uzrauga riska līmeni gan kvalitatīvā, gan kvantitatīvā līmenī.

Riska analīzes veikšanai ir liela nozīme galvenokārt drošības pārvaldības sistēmu un drošības politikas sagatavošanā.

Riska analīzē izmanto dažādas metodoloģijas. Tos izvēlas atkarībā no uzņēmuma specifikas un darbībām, kas ietekmē risku.

Dažādas riska analīzes metodes:

  • HAZOP - bīstamības analīze un darbības spējas
  • FTA - kļūdu koka analīze
  • ETA - Notikumu koka analīze
  • PHA - sākotnējā riska analīze
  • FMEA - iespējamo kļūdu veidu un seku analīze
  • LOPA - drošības slāņu analīze
  • QRA - kvantitatīvs riska novērtējums

Vispopulārākā un visplašāk izmantotā riska analīzes metode ir HAZOP jeb, precīzāk, bīstamības un darbspējas pētījumi. To visbiežāk izmanto ēku un iekārtu projektēšanā, modernizācijā un paplašināšanā.

HAZOP analīze - metodoloģija
Pētījums sastāv no īpašas analizējamās ēkas vai iekārtas sadalīšanas mezglos ar konkrētiem parametriem. Pēc tam, izmantojot tādus vārdus kā "nav", "mazāk", "vairāk", "arī", "daļa", "apgriezts", "cits nekā", tiek noteiktas novirzes no plāna.

Ja rodas novirze, tiek veikts cēloņu noteikšanas process un novērtēta novirzes varbūtība un risks. Rezultāti tiek reģistrēti tā sauktajā HAZOP tabulā.


Pierakstīties uz interviju
Sniedziet mums savu kontakttālruni
1 cilvēki pasūtīja zvanu šodien

Mēs jums piezvanīsim tuvākajā laikā

REĢISTRĀCIJA: +48 22 208 38 38