...
Školiace stredisko - KURSO

Najčastejšie používané metódy analýzy rizík - HAZOP a iné

Analýza rizík na základe rôznych metodík

Analýza rizík je činnosť, ktorá sa zameriava na zníženie negatívneho vplyvu rizika prostredníctvom opatrení, ktoré menia jeho úroveň. Analýza identifikuje, hodnotí a monitoruje úroveň rizika na kvalitatívnej aj kvantitatívnej úrovni.

Vykonanie analýzy rizík má veľký význam najmä pre prípravu systémov riadenia bezpečnosti a bezpečnostných politík.

Pri analýze rizík sa používajú rôzne metodiky. Tie sa vyberajú v závislosti od špecifickej povahy subjektu a činností, ktoré ovplyvňujú riziko.

Rôzne metódy analýzy rizík:

  • HAZOP - Analýza nebezpečenstva a prevádzková spôsobilosť
  • FTA - analýza stromu porúch
  • ETA - Analýza stromu udalostí
  • PHA - predbežná analýza rizík
  • FMEA - analýza typov a dôsledkov možných chýb
  • LOPA - analýza bezpečnostnej vrstvy
  • QRA - kvantitatívne hodnotenie rizík

Najobľúbenejšou a najpoužívanejšou metódou analýzy rizík je HAZOP, presnejšie štúdie nebezpečenstva a prevádzkyschopnosti. Najčastejšie sa používa pri navrhovaní budov a zariadení, pri modernizácii a prístavbe.

Analýza HAZOP - metodika
Štúdia spočíva v špeciálnom rozdelení analyzovanej budovy alebo zariadenia na uzly s konkrétnymi parametrami. Potom sa pomocou slov ako "žiadny", "menej", "viac", "tiež", "časť", "inverzný", "iný ako" určia odchýlky od návrhu.

Keď sa vyskytne odchýlka, vykoná sa proces identifikácie príčiny a vyhodnotí sa pravdepodobnosť odchýlky a jej riziko. Výsledky sa zaznamenávajú do takzvanej tabuľky HAZOP.


Prihláste sa na pohovor
Poskytnite nám svoje kontaktné číslo
8 ľudia si dnes objednali hovor

V blízkej budúcnosti vám zavoláme

REGISTRÁCIA: +48 22 208 38 38