...
Školiace stredisko - KURSO

Kurz G3

Zapojte sa do kurzu G3 a získajte kvalifikáciu v oblasti elektrických sietí, inštalácií a zariadení, ktoré vyrábajú, spracúvajú a spotrebúvajú plynné palivá.

Kurz G3

Radi by sme vás pozvali na kurz v kategórii G3 v Centrum Kurso - Ešte viac vám uľahčíme absolvovanie skúšky a získanie licencie v predloženej kategórii, ktorá zahŕňa siete, zariadenia a vybavenie na výrobu, spracovanie, skladovanie, prenos a spotrebu plynných palív.

Trieda je určená pre všetkých, ktorí chcú získať preukaz na prácu s obsluhou a dohľadom v kategórii G3.

Školenia kategórie G3, ktoré sú k dispozícii v našom centre, sa týkajú prevádzky a dohľadu nad sieťami, zariadeniami a vybavením, ktoré spotrebúvajú plynné palivá, ako sú:

  • plynové generátory
  • plynové inštalácie a zariadenia nad a pod 5 kPa
  • prijímače paliva
  • prepravné siete plynu s tlakom vyšším ako 0,5 MPa
  • distribučné siete s tlakom nižším ako 0,5 MPa
  • plynové turbíny
  • skladovacie zariadenia
  • zariadenia na úpravu a prepravu plynu
  • meracie a kontrolné zariadenia

Počas kurzu sa naši účastníci komplexne pripravujú na skúšku a na prácu, ktorá zahŕňa prevádzku a dohľad nad uvedenými sieťami, zariadeniami a vybavením.

Skúšku možno vykonať pred komisiami SEP alebo komisiami združení, ako sú Poľský zväz elektroinštalatérov (PSE), Zväz inžinierov a technikov potravinárskeho priemyslu (SITPS alebo SITSpoż), Zväz poľských strojných inžinierov (SIMP) a iné združenia schválené Energetickým regulačným úradom.

Aktuálne termíny kurzov sú uvedené na našej webovej stránke. Je možné si u nás objednať aj školenia pre uzavreté skupiny - cestujeme za našimi zákazníkmi a môžeme ich zorganizovať na ľubovoľnom mieste a v ľubovoľnom termíne.

Pozývame vás na školenie v centre Kurso!

 


Prihláste sa na pohovor
Poskytnite nám svoje kontaktné číslo
6 ľudia si dnes objednali hovor

V blízkej budúcnosti vám zavoláme

REGISTRÁCIA: +48 22 208 38 38