...
Školiace stredisko - KURSO

Kurzy na HDS - hydraulický autožeriav

Absolvujte kurz HDS v centre Kurso - získanie kvalifikácie HDS vám ešte viac uľahčíme!

Kurz žeriavov HDS

Pozývame vás, aby ste využili naše centrum Kurso Kurz pre žeriavnikov HDS - kvalifikácia získaná v rámci našich školení umožňuje získať zamestnanie ako obsluha mobilného žeriavu typu HDS - hydraulického autožeriavnika.

HDS sa v súčasnosti používajú pri mnohých nakladacích a manipulačných prácach. Po absolvovaní nášho kurzu môžete začať pracovať ako operátor HDS. Poskytujeme kurzy najvyššej kvality - máme moderné vybavenie a zamestnávame skúsených inštruktorov.

Účel školenia

Hlavným cieľom kurzu je teoretická a praktická príprava na prácu obsluhy hydraulického autožeriavnika a úspešné absolvovanie skúšky na získanie preukazu HDS, ktorý po úspešnom absolvovaní skúšky udeľuje komisia Úradu technickej inšpekcie.

Kategórie oprávnenia pre žeriavy HDS podľa UDT:

  • II Ż - obsluha mobilného žeriavu

Program odbornej prípravy

Náš kurz HDS spĺňa požiadavky Úradu technickej kontroly, takže získanie správneho oprávnenia je s nami ešte jednoduchšie. Venujeme veľké úsilie tomu, aby ste v našom centre nielen ľahko zložili skúšku, ale aj bezpečne pracovali ako operátori.

Na hodinách sa venujeme témam z týchto oblastí:

  • konštrukcia hydraulických autožeriavov
  • prevádzka HDS
  • technický dohľad nad zariadeniami
  • povinnosti prevádzkovateľa - pred, počas a po práci
  • zdravotné a bezpečnostné predpisy

Podmienky účasti na školení:

  • najmenej 18 rokov
  • aspoň základné vzdelanie
  • zdravotná spôsobilosť na pozíciu operátora potvrdená lekárom

Poskytujeme otvorené a uzavreté kurzy HDS. Hlavnou oblasťou, kde sme k dispozícii, je Varšava, ale kurzy organizujeme aj na iných miestach a v priestoroch našich klientov vo vopred dohodnutých termínoch.

Kurz HDS - Varšava - Kurz HDS - Varšava srdečne vás pozývame využiť našu ponuku!


Prihláste sa na pohovor
Poskytnite nám svoje kontaktné číslo
7 ľudia si dnes objednali hovor

V blízkej budúcnosti vám zavoláme

REGISTRÁCIA: +48 22 208 38 38