...
Školiace stredisko - KURSO

Kurz - certifikácia TDT

nádrže a potrubia

Školenie TDT

Naše školiace stredisko poskytuje kurzy na prípravu na skúšku TDT. Dopravná technická kontrola sa vzťahuje na zariadenia v oblasti ďalšej prepravy. Do skupiny TDT patrí mnoho zariadení, okrem iného aj stroje používané vo vlakoch a na železničných staniciach. Na používanie zariadení typu UNO potrebujete aj oprávnenie TDT.  

Aké sú úlohy TDT? 

Informácie uvedené v článku 44 o technickom dozore jasne hovoria, že TDT vykonáva technický dozor nad technickými zariadeniami umiestnenými vo vlakoch, na železničných vlečkách, na námorných plavidlách, pontónoch a v prístavoch. Dozor sa nekončí pri už spomínaných strojoch, ale zahŕňa aj rôzne typy cisterien vrátane tých, ktoré sa prepravujú po železnici alebo po ceste. Svoje úlohy vykonáva aj na lyžiarskych vlekoch, na traťových železniciach a v zariadeniach na rekuperáciu palivových pár umiestnených v prístavných oblastiach prekladísk. 

potrubia

Čo zahŕňa kurz UNO? 

Kurz plnenia a vyprázdňovania nádrží a zásobníkov spadá pod certifikáciu TDT. Názov UNO je odvodený od typu zariadenia, na ktorom pracujeme. Preprava nebezpečných materiálov si vyžaduje licenciu na túto činnosť. Medzi nebezpečné materiály patria napr: 

 • horľavý v plynnom a kvapalnom skupenstve, 
 • samovznietenie, 
 • jedovaté, 
 • korozívne, 
 • oxidačné. 

Osoby s licenciou môžu prepravovať aj tlakové naplnené materiály, ako sú: 

 • asfalt, 
 • hnojivá, 
 • cement, 
 • olejov. 

Pre každú vyššie uvedenú triedu materiálu sú potrebné príslušné povolenia. Prípad je veľmi podobný pre rôzne typy nádrží, keďže existuje niekoľko typov. Kurz odbornej prípravy UNO umožní účastníkovi získať potrebné znalosti týkajúce sa používania tohto typu zariadenia.  

Na koho sa zameriavame v rámci školenia? 

železničná cisterna

Naše školiace stredisko ponúka toto školenie ľuďom, ktorí si chcú rozšíriť svoju odbornú kvalifikáciu. Osoba, ktorá sa chce prihlásiť na náš kurz, musí mať minimálne 18 rokov a okrem toho musí mať aspoň základné vzdelanie a lekárske potvrdenie, že nemá žiadne kontraindikácie pre prácu. Je veľmi dôležité, aby ste správne vyplnili prihlášku na skúšku TDT. To zohráva dôležitú úlohu, pretože bez jeho vyplnenia nebudete môcť absolvovať kurz odbornej prípravy.  

Vyššie uvedené informácie o dopravno-technickej kontrole budú podrobnejšie rozobrané v našom školení. Náš kurz vedú kvalifikovaní odborníci, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v tomto odvetví. 

Naše ďalšie školenia 

Okrem našich kurzov na získanie licencie TDT poskytujeme aj školenia na skúšku UDT na obsluhu zariadení, ako sú: 

 • vysokozdvižné vozíky, 
 • mobilné plošiny (vrátane výškových pracovných plošín a nožnicových výťahov), 
 • kladkostroje a navijaky, 
 • Žeriavy HDS, 
 • teleskopické manipulátory, 
 • žeriavy. 

Ak máte záujem o niektorý z uvedených kurzov, kontaktujte nás! 

Otázky a odpovede

Na aké zariadenia dohliada TDT?

Technický dozor v doprave zahŕňa dozor nad strojmi patriacimi do kategórie zariadení na ďalšiu prepravu. Do tejto skupiny patria okrem iného zariadenia používané vo vlakoch, na železničných vlečkách, námorných plavidlách, pontónoch, v prístavoch a cisternách prepravovaných po železnici alebo po ceste, lyžiarskych vlekoch, linkových vlakoch a zariadeniach zodpovedných za rekuperáciu výparov paliva, ktoré sa nachádzajú v oblastiach prístavných prekládkových základní. 

Čo zahŕňa kurz UNO?

Kurz UNO je zameraný na nádrže a zásobníky, konkrétne na ich plnenie a vyprázdňovanie. Ak chce účastník kurzu získať osvedčenie UNO, musí sa po absolvovaní kurzu podrobiť skúške, ktorú vykonáva útvar TDT. 


Prihláste sa na pohovor
Poskytnite nám svoje kontaktné číslo
26 ľudia si dnes objednali hovor

V blízkej budúcnosti vám zavoláme

REGISTRÁCIA: +48 22 208 38 38