...
Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Kurs-Uprawnienia TDT

zbiorniki i rurociągi

Szkolenia TDT

Nasz ośrodek szkoleniowy prowadzi kursy przygotowujące do egzaminu na uprawnienia TDT. Transportowy Dozór Techniczny obejmuje urządzenia z zakresu transportu dalszego. Do grupy TDT zalicza się wiele urządzeń, a w tym m.in. maszyny wykorzystywane w pociągach oraz na dworcach kolejowych. Aby korzystać z urządzenia typu UNO, również należy posiadać uprawnienie TDT.  

Jakie są zadania TDT? 

Informacje zawarte w Art. 44 o dozorze technicznym mówią nam jasno, że TDT wykonuje dozory techniczne nad urządzeniami technicznymi znajdującymi się w pociągach, na bocznicach kolejowych, na statkach morskich, pontonach oraz portach. Dozór nie kończy się na wcześniej wymienionych maszynach, lecz także obejmuje różnego rodzaju zbiorniki, w tym cysterny przewożone kolejami albo drogami. Swoje zadania pełni również na wyciągach narciarskich, na kolejach liniowych oraz w urządzeniach odpowiedzialnych za odzyskanie par paliwa, znajdujących się na terenach portowych baz przeładunkowych. 

rurociągi

Czego dotyczy kurs UNO? 

Kurs polegający na napełnianiu oraz opróżnianiu cystern i zbiorników zaliczamy pod uprawnienia TDT. Nazwa UNO wywodzi się od typu urządzeń, na jakich wykonujemy prace. Przewóz materiałów niebezpiecznych wymaga posiadania do tego odpowiednich uprawnień. Do tworzyw niebezpiecznych zaliczamy materiały: 

 • zapalne w stanie gazowym oraz ciekłym, 
 • samozapalne, 
 • trujące, 
 • żrące, 
 • utleniające. 

Osoby posiadające uprawnienia, mogą również przewozić materiały napełniane pod ciśnieniem takie jak: 

 • asfalt, 
 • nawozy, 
 • cement, 
 • oleje. 

Na każdą wymienioną wyżej klasę materiałów wymagane są odpowiednie uprawnienia. Sprawa wygląda bardzo podobnie w zakresie różnych rodzajów zbiorników, ponieważ wyróżniamy kilka ich typów. Szkolenie UNO pozwoli kursantowi pozyskać niezbędną wiedzę dotyczącą korzystania z tego rodzaju urządzeń.  

Do kogo kierujemy nasze szkolenie? 

cysterna kolejowa

Nasz ośrodek szkoleniowy kieruje tę ofertę szkoleniową do osób, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe. Osoba, która chce zapisać się na nasz kurs, musi mieć ukończony 18 rok życia, a ponadto posiadać wykształcenie przynajmniej podstawowe i mieć orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy. Bardzo ważne jest wypełnienie poprawnie wniosku o podejście do egzaminu TDT. Pełni to o tyle ważną rolę, że bez wypełnienia go, nie będzie możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.  

Informacje, jakie zostały wyżej wymienione na temat Transportowego Dozoru Technicznego, zostaną znacznie szerzej opisane na naszym szkoleniu. Nasz kurs przeprowadzany jest przez wykwalifikowanych specjalistów mających wieloletnie doświadczenie w tej branży. 

Inne nasze szkolenia 

Oprócz naszych kursów na uprawnienia TDT prowadzimy również szkolenia do egzaminu UDT z obsługi takich urządzeń jak: 

 • wózki widłowe, 
 • podesty ruchome (w tym podnośniki koszowe i nożycowe), 
 • wciągniki i wciągarki, 
 • dźwigi HDS, 
 • ładowarki teleskopowe, 
 • suwnice. 

Jeśli jesteś zainteresowany jednym z wyżej wymienionych kursów, skontaktuj się z nami! 

Pytania i odpowiedzi

Jakie urządzenia nadzoruje TDT?

Transportowy Dozór Techniczny obejmuje nadzorem maszyny należące do kategorii urządzeń transportu dalszego. Do tej grupy zalicza się m.in. urządzenia wykorzystywane w pociągach, na bocznicach kolejowych, na statkach morskich, pontonach, portach oraz cysterny przewożone kolejami albo drogami, wyciągi narciarskie, koleje liniowe oraz urządzenia odpowiedzialne za odzyskanie par paliwa, znajdujące się na terenach portowych baz przeładunkowych. 

Czego dotyczy kurs UNO?

Kurs UNO skupia się na cysternach oraz zbiornikach, a dokładnie na ich napełnianiu oraz opróżnianiu. Jeśli uczestnik szkolenia chce zdobyć uprawnienia UNO, po zakończonym kursie musi odbyć egzamin przeprowadzany przez jednostkę TDT. 


Zapisz się na rozmowę
Podaj nam numer kontaktowy
1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38