...
Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Kursy na wózki widłowe – Warszawa

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia na wózki widłowe nadającego uprawnienia UDT – mamy najwyższą zdawalność!

Kurs na wózek widłowy

Zapraszamy na kurs na wózek widłowy w naszym ośrodku szkoleniowym Kurso. Prowadzimy zajęcia przeznaczone dla osób chcących otrzymać uprawnienia na wózki widłowe we wszystkich trzech kategoriach Urzędu Dozoru Technicznego.

Wózki jezdniowe podnośnikowe, inaczej wózki widłowe, mają szerokie zastosowanie i znalezienie zatrudnienia z posiadaniem szkolenia na wózki widłowe jest znacznie łatwiejsze. Dlatego wychodzimy naprzeciwko potrzebom naszych klientów i oferujemy profesjonalne kursy na wózki widłowe, dzięki którym uzyskanie uprawnień jest jeszcze łatwiejsze niż w innych ośrodkach szkoleniowych.

Cel szkolenia

Głównym celem zajęć jest nauka obsługa wózka jezdniowego podnośnikowego i uzyskanie uprawnień do jego obsługi.

Kategorie uprawnień na wózki jezdniowe podnośnikowe według UDT:

 • III WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane
 • II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych
 • I WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, ze zmiennym wysięgiem

Program szkolenia

Podczas zajęć wykorzystujemy programy zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego, dzięki czemu uzyskanie uprawnienia na wózki widłowe jest z nami jeszcze łatwiejsze. Nasze zajęcia dzielą się na część teoretyczną i praktyczną, która włącza ćwiczenia z wykorzystaniem różnych typów wózków.

Podczas szkolenia poruszamy tematy takie jak:

 • budowa i rodzaje urządzeń
 • wiadomości dotyczące przewożenia ładunków
 • eksploatacja butli gazowych
 • dozór techniczny urządzeń
 • obowiązki operatora – przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy i po jej zakończeniu
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • ukończone 18 lat
 • co najmniej wykształcenie podstawowe
 • stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku operatora potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim

Można u nas wybrać kurs operatora wózka widłowego w formie otwartej – jest on skierowany do wszystkich zainteresowanych spełniających warunki uczestnictwa, a także w formie zamkniętej – jest on przeznaczony dla grup zorganizowanych. Niezależnie od tego, jaki wybierzesz kurs na wózki widłowe, cena u nas zawsze jest atrakcyjna i konkurencyjna.

Kurso – kurs na wózki widłowe – Warszawa – zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty!


Zapisz się na rozmowę
Podaj nam numer kontaktowy
1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38