...
Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Kurs: konserwator urządzeń UDT

Urządzenia transportu bliskiego to między innymi suwnice, podesty ruchome, wózki widłowe, żurawie i dźwigi

W ramach kursu przygotowujemy uczestników do pracy na stanowisku konserwatora wybranych urządzeń transportu bliskiego. Uprawnienia do konserwacji zdobywa się na drodze egzaminu państwowego. W ramach zajęć oferujemy kursantom podejście do egzaminu przed komisją UDT w dogodnych terminach, w krótkim czasie po zakończeniu kursu. Nasz ośrodek organizuje szkolenia z konserwacji UDT najpopularniejszych urządzeń: podestów ruchomych, wózków widłowych, suwnic, dźwigów, żurawi i innych.

Praca konserwatora urządzeń UDT

Konserwatorzy urządzeń objętych dozorem technicznych są zatrudniani na etatach w fabrykach, zakładach przemysłowych, firmach transportowych i budowlanych, portach, stoczniach i innych miejscach, w których używa się takich urządzeń, jak podnośniki, suwnice czy wózki widłowe. Konserwatorzy na etacie dbają o prawidłowy stan technicznych tych urządzeń, przeprowadzają przeglądy, wykonują naprawy.

Pracę konserwatora urządzeń UDT można wykonywać także na własny rachunek, prowadząc serwis i świadcząc usługi dla innych firm.

Uprawnienia do konserwacji urządzeń UDT

Kurs dla konserwatorów urządzeń UDT jest zakończony egzaminem państwowym. Organizujemy go w porozumieniu z Urzędem Dozoru Technicznego, który wyznacza termin i przeprowadza egzamin teoretyczny oraz praktyczny. Program naszego szkolenia jest zgodny z wymogami egzaminacyjnymi tej organizacji.

Po zdobyciu uprawnień konserwator otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne obowiązujące przez 5 kolejnych lat.

Kursy dla konserwatorów urządzeń UDT w Warszawie i innych miastach

Kursy z zakresu konserwacji prowadzimy na terenie całej Polski: w siedzibie ośrodka, w Warszawie, oraz w oddziałach. Mamy także możliwość organizacji szkoleń zamkniętych, w których uczestniczą pracownicy danej firmy – w takich przypadkach oferujemy dojazd na terenie kraju.

Aktualne terminy i miejsca szkoleń podajemy zainteresowanym klientom po kontakcie telefonicznym lub mailowym.

Program szkolenia z konserwacji urządzeń transportu bliskiego

Każde z dostępnych szkoleń jest poświęcone konserwacji danego typu urządzeń. W ośrodku KURSO prowadzimy zajęcia z konserwacji następujących urządzeń:

 • Podnośników koszowych, podnośników nożycowych
 • Różnych rodzajów podestów ruchomych: wiszących, masztowych, stacjonarnych, na pojazdach kolejowych
 • Suwnic ogólnego i/lub specjalnego przeznaczenia
 • Wciągarek i wciągników ogólnego i/lub specjalnego przeznaczenia
 • Wszystkich rodzajów wózków widłowych
 • Żurawi, dźwigów, żurawi przenośnych HDS

Standardowy kurs trwa około 96 godzin i składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych, co stanowi przygotowanie do odbywającego się po zakończeniu zajęć egzaminu. W przypadku osób, które mają już doświadczenie w pracy z danym typem urządzeń, instruktor może zdecydować o skróceniu czasu potrzebnego na zdobycie wiedzy i umiejętności.

Wykonując naprawy i przeglądy urządzeń objętych dozorem UDT, należy stosować się do zasad BHP

Program zajęć obejmuje między innymi:

 • Rodzaje urządzeń, budowę, działanie
 • Obowiązki na stanowisku konserwatora
 • Przepisy dozoru technicznego, BHP i inne
 • Metody usuwania często występujących usterek
 • Część mechaniczną, elektryczną, hydrauliczną
 • Metody przeprowadzania przeglądów technicznych
 • Zapoznawanie się z instrukcjami obsługi urządzeń
 • Przygotowywanie dokumentacji technicznej

W kursach mogą brać udział wszystkie osoby pełnoletnie, które mają co najmniej podstawowe wykształcenie i stan zdrowia pozwalający na pracę na danym urządzeniu. Zalecane jest posiadanie podstawowych umiejętności w zakresie mechaniki, elektryki, hydrauliki.

 

 

 


Zapisz się na rozmowę
Podaj nam numer kontaktowy
1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38